Сборник от задачи по елементарна математика

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  24-4-2019
  •  158

Автор:Л. Чакалов, Л. Илиев, А. Матеев, Сп. Маноилов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:304
Корици:Твърди
Година:1955
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 230 Състояние: Много добр
Сборник от задачи по елементарна математика - Л. Чакалов, Л. Илиев, А. Матеев, Сп. Маноилов

СЪДЪРЖАНИЕ
Част I
Аритметика Глава първа
§ 1. Свойства на естествените числа 3
§ 2. Рационални числа 9
Част II Алгебра
Глава втора Алгебрични изрази
Глава трета Уравнения и неравенства
§ 1. Уравнения от първа степен 33
§ 2. Системи уравнения от първа степен с две и повече неизвестни 44
§ 3. Уравнения от втора степен 57
§ 4. Биквадратни уравнения 69
§ 5. Други уравнения, приводими към квадратни 72
§ 6. Ирационални уравнения 74
§ 7. Системи уравнения от втора степен 84
§ 8. Неравенства 100
§ 9. Тригонометрични уравнения, които се свеждат до уравнения от първа или втора степен 110
§ 10. Приближено пресмятане 116
Глава четвърта Прогресии
§ 1. Аритметична прогресия 124
§ 2. Геометрична прогресия . 130
§ 3. Безкрайна намаляваща прогресия . 133
Част III Геометрия
Глава пета
Планиметрия
§ 1. Отсечки и ъгли. Конгруентни триъгълници. Неравенства, свързващи страните и ъглите в един триъгълник . ... 139
§ 2. Успоредни прави. Сума на ъглите в триъгълника. Успоредници и трапец. Забележителни точки и прави в триъгълника 141
§ 3. Окръжност
§ 4. Забележителни точки, прави и окръжности в триъгълника .
Задачи за построение
Основни методи за решаване
§ 5. Метод на геометричните места
§ 6. Метод на успоредно пренасяне
§ 7. Метод на въртене около точка
§ 8. Метод на симетрия относно права
§ 9. Пропорционални отсечки. Метрични релации
§ 10. Алгебричен метод за решаване на задачи за построение . . 
§11. Метод за подобието при решаване на задачи за построение
§ 12. Лица на равнинни фигури
§13. Лице на кръг и частите му
§ 14. Теореми на Менелай и Чева
§ 15. Степен на точка относно окръжност
§ 16. Метод на инверсията за решаване на задачи за построение
§17. Аполониева задача 
Глава шеста
Стереометрия
§ 1. Точка, права и равнина
§ 2. Перпендикулярност между права и равнина
§ 3. Тетреадър и куб
§ 4. Сфера
Глава седма
Тригонометрия
§ 1. Гониометрия
§ 2. Решение на триъгълници
Глава осма Аналитична геометрия
§ 1. Точки; отсечки
§ 2. Права линия
§ 3. Правата като геометрично място
§ 4. Окръжност
§ 5. Окръжността като геометрично място
§ 6. Елипса, хипербола, парабола
Глава девета
Общи задачи
Използувана литература 

1-Сборник-от-задачи-по-елементарна-математика

Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.