Външна търговия. Техника на плащанията

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  23-4-2019
  •  118

Автор:Павел Даскалов, Светослав Масларов
Издателство:Princeps
Страници:192
Корици:Меки
Година:1992
Броя:1
ISBN:954-8067-02-1 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Много добр
Външна търговия: Техника на плащанията Павел Даскалов, Светослав Масларов

Павел Даскалов
Доктор по икономика и доцент в катедра „Международни икономически отношения“ при УНСС, София. Специалист по международни валутно-финансови отношения. Чете лекционни курсове по валутни отношения и финансиране на международната търговия. Автор е на редица публикации по проблемите на международните валутни и финансови отношения и по финансиране на международната търговия. Работил е във външнотърговската и банковата система на България.

Светослав Масларов
Доктор по икономика и доцент в катедра „Международни икономически отношения“ при УНСС, София. Специалист в областта на международните финанси. Води лекционни курсове по макроикономическа теория на международните финанси и по финансиране на международната търговия. Участвал е в международен семинар в Залцбург, Австрия, по управление на валутния риск. Специализирал е в университети в Лондон и Хъл, Великобритания, и в Тусон, Аризона, САЩ.

В учебника се разглеждат основни въпроси от областта на финансирането на международната търговия от гледна точка на малка или средна нефинансова компания в условията на силно отворена малка развиваща се икономика. Отделено е главно внимание на:

финансовите инструменти, използвани в международната търговия

финансирането на международната доставка за вносителя и износителя

ролята на банковите гаранции

банкови операции и банково обслужване на външната търговия

кредитни и платежни средства във външната търговия

форми на плащане

банкови гаранции при изпълнение на външнотърговските сделки

условия във външнотърговския договор за покупко-продажба

валутен риск

Princeps

ISBN 954-8067-02-1

ст-Външна-търговия-Техника-на-плащанията

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.