Заговорът срещу Хитлер

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  23-4-2019
  •  96

Автор:М. А. Милщейн
Издателство:Държавно военно издателство
Страници:200
Корици:Твърди
Година:1963
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 115 / 165 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ
Стр.
Увод 5
Възникване на заговора 13
Кога възникна заговорът 13
Делото Бломберг — Фрич 16
„Опозицията“ през 1938—1939 г 22
Шахт и заговорниците 27
Първите планове на заговорниците 34
Обръщение към англичаните 38
Началото на въоръжената агресия и „опозицията“ 42
„Опозицията“ през първите години на войната 48
Първите поражения на немскофашистките войски на Съветско-германския фронт и
заговорниците 54
Как пораженията на хитлеристките завоева¬тели през 1941—1942 г. влияеха върху развитието на заговора 54
Кой е Гьорделер 57
Опитът да се привлече Клюге в заговора . . 60
„Сталинградският метеж“ 63
Опитът за убийство на Хитлер през 1943 г. .69
Алън Дълес и заговорниците 72
Преди експлозията 87
Странен съюз 87
Кръжокът на Ройш 90
Кръжокът Кройзау 92
Кръжокът „Мнтвохгезелшафт“ и Химлер . . 96
Военната група 101
Политическата програма на Гьорделер и на неговите привърженици 110
Канарис и заговорът 121
ß навечерието на експлозията 129
Последно уточняване на плана 136
Заговорниците бързат 140
Експлозията
В „леговището на вълка“ 144
В Берлин 152
На другия ден 162
Къде е Гьорделер 168
Хойзингер и заговорът 170
Шпайдел и заговорът 180
Защо се провали заговорът 189
3 а к л ю ч е н и е 195
М. А. МИЛЩЕЙН ЗАГОВОРЪТ СРЕЩУ ХИТЛЕР Превод от руски: Б. Чолпанов
Редактор: Ас. Караиланов Худ. редактор: К. Майски Художник: Б. Ангелушев Техн. редактор: С т. М а н о в Коректор: JI. Чалъкова Формат 71хЮ0]32 Тираж 15000 екз.
Печатниц* на Държавното военно издателство

1-Заговорът-срещу-Хитлер-70-100-32

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.