Ръководство за лабораторни упражнения по агрохимия

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  22-4-2019
  •  261

ПРОДАДЕНА

Автор:Л. Станчев, Д. Бобошевска
Издателство:Христо Г. Данов
Страници:118
Корици:Меки
Година:1970
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 225 Състояние: Мн. добро
Ръководство за лабораторни упражнения по агрохимия. Л. Станчев, Д. Бобошевска

СЪДЪРЖАНИЕ
Първа част — Анализ на растения
Подготовка на материала за анализ и вземане на средна проба 5
Определяне на хигроскопичната влага и съответно на абсолютно сухото вещество 6
Определяне на водата в пресен растителен материал 7
Определяне на пепелта в растителен материал 8
Сухо опепеляване 8
Мокро опепеляване 11
Определяне на общия азот в растителен материал 12
Определяне на белтъчините в растителен материал 15
Определяне на чистите белтъчини 16
Определяне на суровите белтъчини 17
Определяне на мазнините в растителен материал 17
Определяне на суровите мазнини 18
Директен метод 18
Остатъчен метод 19
Определяне на чистите мазнини 20
Определяне на целулозата в растителен материал . 21
Метод на Хенеберг и Щоман 21
Метод на Кюршнер и Ханак 22
Определяне на редуциращите захари в растителен материал 23
Получаване на изходен разтвор за определяне на редуциращите захари 23 
Определяне на редуциращите захари в извлека от растителен материал 25
Методи с фелингов разтвор 25
Метод на Бертран 27
Метод на Шоорл 29
Методи с калиев ферицианид 30
Метод с индикатор метиленово синьо 31
Хроматографско разделяне на захари 32
Разделяне на захари с помощта на кръгова хроматография 33
Определяне на скорбялата в растителен материал 34
Хидролиза на скорбялата с фермента диастаза 34
Поляриметрично определяне на скорбялата в пресни картофи .... 36
Определяне на общата киселинност в плодове и зеленчуци . 38
Определяне на витамин С 39
Втора част — Анализ на почви
Вземане на средна проба от почва й подготовката й за анализ 41
Определяне на хигроскопичната влага и на абсолютно сухата почва ... 42
Определяне на почвената киселинност 43
Определяне на активната киселинност 44
Метод на Алямовски 44
Определяне на обменната киселинност 46
Определяне на хидролитичната киселинност по метода на Капен 48
Определяне на сумата на обменните бази по метода на Капен—Хилковиц 51
Изчисляване степента на наситеност на почвите с бази 52
Определяне на хумуса в почвите 53
Метод на И. В. Тюрин 54
Колориметричен метод на Шпрингер—Клее 56
Определяне на общото количество на азота в почвите 58
Метод на Йодълбауер—Фьорстер 58
Определяне на подвижните форми на азота в почвите 60
Метод на И. В. Тюрин и М. М. Кононова 60
Определяне на нитратния азот в почвата 62
Метод на В. Б. Замятина 62
Едновременно определяне на амонячния и нитратния азот в почвата ... 64
Определяне на нитрифициращата способност на почвата 65
Определяне на алкално-хидролизуемия азот в почвата 65
Определяне на подвижната фосфорна киселина в почвата 67
Метод на А. Т. Кирсанов 67
Приготвяне на скалата от сравнителни разтвори 67
Метод на Егнер—Рийм 70
Определяне на подвижния калий в почвата . . . . 71
Определяне на усвоимия калий в почвата в солнокисел извлек 72
Метод на Нееринг. 73
Микровегетационен метод на Нойбауер за определяне запасеността на почвата
с усвоим фосфор и калий 74
Микробиологичен метод на Виноградски за определяне запасеността на почвата
с усвоим фосфор и калий . , . 75
Определяне нуждата на растенията от азот, фосфор и калий по съдържанието
им в растителните тъкани . 76
Трета част — Анализ на торове
Вземане на средна проба от минерални торове , . . 81
Разпознаване на минералните торове по качествени реакции 81
Определител за разпознаване на минералните торове 83
Определяне на хигроскопичната вода в торовете 86
Анализ на азотни торове 86
Определяне на амониевия азот в амониеви и амониево-нитратни торове . . 87
Метод чрез изваряване с натриева основа 87
Формалинов метод 88
Колориметричен метод 89
Определяне на азота в нитратни торове 91
Метод на Девард 91
Метод на Улш 93
Анализ на карбамид 94
Определяне на биурет в карбамид - 95
Изследване на суперфосфат 96
Определяне на водоразтворимата фосфорна киселина в суперфосфата ... 97
Цитратен тегловен метод . . . 97
Колориметричен молибдат-ванадатен метод 98
Определяне на цитраторазтворимата фосфорна киселина в суперфосфата . . 100
Тегловен метод 100
Колориметричен метод 102
Определяне киселинността на суперфосфата 102
Анализ на калиеви торове 104
Определяне на калия като кисел калиев тартарат 104
Анализ на калциеви торове 105
Определяне алкалността на калциевите торове чрез титруване . . . .105
Анализ на оборски тор ^ 106
Вземане на средна проба 107
Определяне на амониев азот 107
Колориметричен метод 108
Определяне на общото количество на азота в оборски тор. 109
Определяне на общото количество на фосфора в оборски тор 109
Колориметрично определяне на фосфорната киселина Ill
Определяне на общото количество на калия в оборски тор 113
Кобалтинитритен метод 113

1-бз-Ръководство-за-лабораторни-упражнения-по-агрохимия
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.