Ръководство за упражнения по икономика на социалистическото селско стопанство

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  19-4-2019
  •  89

Автор:Н. Андреев, Ц. Найденова, П. Маринов, М. Цонева
Издателство:Земиздат
Страници:131
Корици:Меки
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 215 Състояние: Мн. добро
Ръководство за упражнения по икономика на социалистическото селско стопанство / Никола Андреев, Ценка Найденова, Петко Маринов, Мария Цонева

I
ПРЕДГОВОР
Ускореното развитие на икономиката на нашата страна налага непрекъснато да се повишава равнището на теоретическата и практическата подготовка на селскостопанските специалисти по икономика на селското стопанство. Съвременното производство при условията на извършващата се научно-техническа революция не може да се развива с необходимите темпове без системен и задълбочен анализ на икономическото съствяние и перспективното развитие на производството в селскостопанските предприятия.

В ръководството по икономика на селското стопанство се разглеждат методическите въпроси, свързани с изчисляването на основните икономически показатели в селското стопанство. С цел да се подпомогнат студентите от СА „Г. Димитров“ и селскостопанските специалисти в тяхната работа се дават и начините за практическото решаване на задачи във връзка с изчисляването на съответните икономически показатели.

Авторският колектив е разработил отделните теми както следва: доц. Никола Андреев, к. и. н., Материално-техническа база и технически прогрес в селското стопанство, Трудът и неговата производителност в селското стопанство, Доходност и рентабилност на селскостопанското производство.

доц. Петко Маринов, Капитални вложения в селското стопанство, Основни фондове в селското стопанство, Оборотни фондове в селското стопанство.

гл. ас. Ценка Найденова, к. и. н., Интензификация на селското стопанство, Специализация и концентрация на селското стопанство.

гл. ас. Мария Цонева, к. и. н. Себестойност на селскостопанското производство, Икономическа ефективност на селскостопанското производство.

Авторите ще приемат с благодарност всички критични бележки и препоръки, отнасящи се до подобряването на ръководството.

1-бз-Ръководство-за-упражнения-по-икономика на социалистическото селскостопанство"Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.