Ръководство по технически средства за оперативно управление в мините

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-4-2019
  •  141

Автор:Драгни Драгнев, Йордан Стоянов
Издателство:Техника
Страници:123
Корици:Меки
Година:1985
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. добро
Ръководство по технически средства за оперативно управление в мините. Драгни Драгнев, Йордан Стоянов

УДК 622 : 621.395.6
Дисциплината технически средства за оперативно управление в мините, включена в курсовете за обучение на студентите от специалностите автоматизация на производството и механизация и електрификация на мините във Висшия минно-геоложки институт, има предимно приложен характер. Това определя твърде важната роля на лабораторните упражнения при усвояването на материала.

Ръководството има за задача да подпомогне студентите при предварителната им подготовка, а също така да им служи като методически указания при провеждането на упражненията. Упражненията са лабораторни, като в тях се изучават техническите средства за оперативно управление, използувани в минната промишленост. Където е възможно, са дадени и упражнения за изследване на отделни елементи и схемни възли.

В ръководството са включени 14 лабораторни упражнения. При тяхното съставяне и подбор са отчетени наличната материална база на учебната лаборатория и възможността за изпълнение.
Драгни Н. Драгнев

Йордан А. Стоянов, 1985
с/о Jusautor, Sofia

СЪДЪРЖАНИЕ
Лабораторно упражнение № 1
Изследване на слуховото възприятие и на телефонните звукоприемници (микрофони) 3
Лабораторно упражнение №2 —Изучаване на телефонните апарати система МБ 9
Лабораторно упражнение № 3 —Изучаване на телефонните апарати система ЦБ 15
Лабораторно упражнение №4 —Изучаване на телефонния комплект за местна връзка тип ТКМВ 2/8 . . 24
Лабораторно упражнение №5 —Изучаване на приставката за диспечерска връзка тип ПДС 20/20 .... 34
Лабораторно упражнение №6 —Запознаване с устройството на учрежденска автоматична телефонна централа система „Кроспойнт“ (УАТЦ 2—10—2 тии ESK 400 Е-1І А) . 44
Лабораторно упражнение №7 —Изучаване на УКВ радиотелефони 54
Лабораторно упражнение №8 —Изучаване на апаратурата за СЦБ в откритите рудници 65
Лабораторно упражнение №9 —Изучаване и проверка на електрическите характеристики на неутралните щепселни релета 76
Лабораторно упражнение №10 —Изучаване и проверка на електрическите характеристики на комбинираните щепселни релета 84
Лабораторно упражнение №11 —Изучаване и проверка на електрическите характеристики на двуелементните секторни релета тип ДСР-12 и ДСШ-12 92
Лабораторно упражнение № 12 —Изследване на еднонишковите релсови вериги  99
Лабораторно упражнение № 13 —Изучаване на схемите за управление на стрелките в откритите рудници 10® Лабораторно упражнение №14 —
Изучаване на апаратурата ЧУС-2 за управление на стрелките в подземните рудници. 114.
Литература . 124

1-бз-Ръководство-по-технически-средства-за-оперативно-управление-в-мините
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.