Специализиран сборник от задачи по математика

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  16-4-2019
  •  164

Автор:В. Кортенска, М. Мартинова, Д. Алексиев
Издателство:Университет по архитектура, строителство и геодезия
Страници:180
Корици:Меки
Година:1992
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 230 Състояние: Отлично
Специализиран сборник от задачи по математика: Многократни, криволинейни и повърхнинни интеграли, теория на полето

В. Кортенска, М. Мартинова, Д. Алексиев

НЕИЗПОЛЗВАНА КНИГА.

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 3

ГЛАВА ПЪРВА
§1. Двоен интеграл. Дефиниция. Пресмятане. Смя¬на на променливите 5
Троен интеграл 18
§3. Някои приложения на двоен и троен интеграл
в геометрията 25
§4. Някои приложения на многократни интеграли
в механиката 32
§5. Примерни варианти за курсова работа върху многократни интеграли и приложения 37

ГЛАВА ВТОРА
§1- Криволинеен интеграл от първи род 61
§2. Криволинеен интеграл от втори род 64
§3. Приложение на криволинейните интеграли 67
§4. Криволинейни интеграли, независещи от пътя на интегрирането 71
§5. Връзка между креволинеен и двоен интеграл - формула на Гаус-Грин 74
§6. Интеграл по повърхнина от първи род 77
§7. Интеграл по повърхнина от втори род 81
§8. формула на Гаус-Остроградски и формула на Стоке 85
§9. Примерни варианти за курсова работа върху криволинейни интеграли и интеграли по повърхнина 89

ГЛАВА ТРЕТА
§ 1 • Производна на функция по посока. Градиент на функция 116
§2. Скаларно поле. Повърхнини /линии/ на ниво 119 
§3. Векторно поле. Векторни линии 125
§4. Дивергенция
§5. Циркулация на векторно поле 138
§6. Плътност на циркулацията. Ротор 140
§7. Специални видове векторни полета 142
§8. Примерни варианти за курсова работа върху теория на полето
Литература

СПЕЦИАЛИЗИРАН СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА МНОГОКРАТНИ, КРИВОЛИНЕЙНИ И ПОВЪРХНИННИ ИНТЕГРАЛИ. ТЕОРИЯ НА ПОЛЕТО
автори : В. Кортенска, М. Мартинова, Д. Алексиев
Издателски коли 11.38 Поръчка 42/1992
Тираж 700
Подписана ла печат 16. 03. 1992 г. Излязла or печат иа 02. 06. 1992 г.
Полиграфическа база при УАСГ буд. Хр. Смкриенски- № I - София

***
ПРЕДГОВОР
Настоящият сборник с предназначен за студентите от УАСГ и другите технически университети. Авторите имат за цел да подпомогнат самостоятелната работа  към студентите над важните раздели от математиката - кратки, криволинейни и повърхностни интеграли и теория на полето. Всеки параграф на сборника съдържа кратки теоретични бележки и подходящи задачи, дадени с решение или упътване. Към всяка глава има по 24 варианта с относително еднаква трудност, в които са включени нерешени, но снабдени с отговори задачи. Освен за проверка на знанията върху материала от съответната глава при индивидуална работа на студента, тези варианти могат да се използуват и като курсови работи. Някои от задачите са оригинални, а други са заимствувани.

Сборникът се издава в УЛСГ и е продължение на "СПЕЦИАЛИЗИРАМ СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО ВИСША МАТЕМАТИКА

Авторите изказват сърдечна благодарност на рецензента гл.ас.Александрина Цветкова за щателния преглед на ръкописа и компетентните бележки върху него, които допринесоха за подобряването на сборника.
София, Университет по архитектура, строителство и геодезия

1-бз-Специализиран-сборник-от-задачи-по-математика
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.