Геометрични построения само с пергел

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  16-4-2019
  •  154

ПРОДАДЕНА

Автор:А. Н. Костовски
Издателство:Техника
Страници:61
Корици:Меки
Година:1964
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
"Математическа библиотека" / Неизползвана книга.

Геометрични построения само с пергел - А. Н. Костовски

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор........... 3
Увод. . ............................ 5

Глава първа
Построения само с пергел
§ I. За възможността да се решават геометрични задачи за построение само с пергел. Основна теорема ......... 7
§ 2. Решаване на геометрични задачи за построение само с пергел. . 14
§ 3. Инверсия и нейните основни свойства ............. 24
§ 4. Приложение на метода на инверсията в геометрията на пергела. . 28

Глава втора
Геометрични построения само с пергел с ограничения
§ 5. Построения само с пергел с разтвор на рамената, ограничен отгоре 35
§ 6. Построения само с пергел с разтвор на рамената, ограничен отдолу 50
§ 7. Построения само с пергел с постоянен разтвор на рамената .... 52
§ 8. Построения само с пергел при условие, че всички окръжности минават през една и съща точка...... 54

Литература...... 61

***
ПРЕДГОВОР
Авторът на настоящата брошура нееднократно трябваше да чете лекции по теория на геометричните построения пред участвуващите в математическите олимпиади, които от 1947 г. се организират всяка година за учениците от средните училища в гр. Лвов. Тези лекции послужиха за основа при написването на първата глава от брошурата.

Във втората глава се излагат изследвания на автора, които се отнасят до геометрични построения, изпълнявани само с пергел с ограничен разтвор на рамената.

Предлаганата брошура е написана за широк кръг читатели. Тя ще подпомогне учителите и учениците от горните класове на средните училища да се запознаят по-подробно с геометричните построения, изпълнявани само с пергел. Книжката може да служи като помагало при работата на ученическите математически кръжоци. Освен това тя може да се използува и от студентите от физико-математическите факултети на педагогическите институти и на университетите при изучаване курса по елементарна математика

Авторът смята за свой дълг да изрази искрена признателност на проф. A. С. Кованко, на доцентите В. Ф. Рогаченко и И. Ф. Тесленко, които внимателно прегледаха ръкописа и дадоха редица ценни съвети и указания.

1-бз-Геометрични-построения-само-с-пергел
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.