Верижни дроби

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  16-4-2019
  •  164

ПРОДАДЕНА

Автор:А. Хинчин
Издателство:Техника
Страници:106
Корици:Меки
Година:1965
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
"Математическа библиотека" / Неизползвана книга.

Настоящото трето издание на превъзходната книга на А. Я. Хинчин се осъществява от Държавното издателство за физико-математическа литература вече след смъртта на автора й. Поради това книгата се издава без каквито и да е изменения, ако не смятаме малките забележки от библиографичен характер, отбелязани с буквите (Б. Г.).

Макар че А. Я. Хинчин написа тази книга преди повече от четвърт век, тя запазва и до днес цялата си свежест и оригиналност. Ненапразно през последните десет години тя претърпя много издания в редица страни. Нещо повече, във връзка с развитието на новите средства на изчислителната техника възникна естествен интерес към разнообразни изчислителни алгоритми между тях и към алгоритъма на верижните дроби. В това направление преди няколко години се появи полезната монография на А. Н. Ховански (А. Н. Хованский „Приложение цепных дробей и их обобщений к вопросам приближенного анализа“, Гостехиздат, 1956). При все че А. Я. Хинчин неси бе поставил подобни цели, книгата му може да служи за превъзходен увод както в изучаването на алгоритъма на верижните дроби, така и в дълбоките и интересни проблеми на метричната теория на числата, за развитието на която авторът отдаде много сили и инициатива. Цялата трета глава на книгата в значителна степен е резултат на собствените му изследвания.

Аз се надявам, че широк кръг лица ще прочетат предлаганата книжка със същото увлечение, с каквото мнозина, между тях и авторът на тези редове, я прочетоха преди двадесет и пет години.
Б. В. Г н е д е н к о

***
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор към третото съветско издание
Предговор към второто съветско издание
Из предговора към първото съветско издание

Глава I. Свойства на апарата
§ 1. Увод...........................
§ 2. Приближени дроби ......................
§ 3. Безкрайни верижни дроби...................
§ 4. Верижни дроби с естествени елементи .............

Глава II. Изобразяване на числата с верижни дроби
§ 5. Верижните дроби като апарат за представяне на реалните числа
§ 6. Приближените дроби като най-добри приближения
§ 7. Степен на приближението
§ 8. Общи закони на апроксимиране
§ 9. Апроксимиране на алгебрични ирационалности. Трансцендентни числа на Лиувил
§ 10. Квадратични ирационалности и периодични верижни дроби ....

Глава III. Метрична теория на верижните дроби
§ 11. Увод.............................
§ 12. Елементите като функции на изобразяваното число........
§ 13. Метрична оценка на ръста на елементите............
§ 14. Метрична оценка на ръста на знаменателите на приближените дроби. Основна теорема на метричната теория на апроксимацията 
§ 15. Проблема на Гауе и теорема на Кузмин............
§ 16. Средни стойности.......................

Александър Яковлевич Хинчин
ВЕРИЖНИ ДРОБИ
Преводач Владимир Вл. Александров
Художник Желю Желев
Худ. редактор Лазар Коцев
Техн. редактор Желязка Илиева
Коректор Екатерина Янакиева
Тираж 4080
Формат 59/84/16

Държавно издателство „Техника“, бул. „Руски“ 6, София Държавна печатница „Тодор Димитров", кл. 2, Свфия, пор. М 16655

1-бз-Верижни-дроби
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.