Теория на Галоа

  • 2 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  16-4-2019
  •  188

ПРОДАДЕНА

Автор:Е. Артин
Издателство:Наука и изкуство
Страници:75
Корици:Меки
Година:1972
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 215 Състояние: Мн. добро
Теория на Галоа - Професор по математика в Хамбургския университет Е. Артин
Преведе от немски език - Вл. Чуканов
Неизползвана книга.

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
1. ЛИНЕЙНА АЛГЕБРА
12. ТЕЛА 7
13. ВЕКТОРНИ ПРОСТРАНСТВА 7
14. ЛИНЕЙНИ ХОМОГЕННИ УРАВНЕНИЯ 8
15. ЛИНЕЙНА ЗАВИСИМОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ НА ВЕКТОРИ 9
16. ЛИНЕЙНИ НЕХОМОГЕННИ УРАВНЕНИЯ 12
17. ДЕТЕРМИНАНТИ 13
2. ТЕОРИЯ НА ПОЛЕТАТА
A. РАЗШИРЕНИЯ 20
B. ПОЛИНОМИ 21
C. АЛГЕБРИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ 22
D. ПОЛЕ НА РАЗЛАГАНЕ '26
E. ЕДНОЗНАЧНОСТ НА РАЗЛАГАНЕТО НА ПОЛИНОМИ НА НЕРАЗЛОЖИМИ МНОЖИТЕЛИ . 28
F. ХАРАКТЕРИ НА ГРУПИ 29
G. ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРИМЕРИ КЪМ ТЕОРЕМА 13 31
H. НОРМАЛНИ РАЗШИРЕНИЯ 33
I. АЛГЕБРИЧНИ И СЕПАРАБЕЛНИ РАЗШИРЕНИЯ 40
J. АБЕЛЕВИ ГРУПИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В ТЕОРИЯТА НА ПОЛЕТАТА 45
К. КОРЕНИ ОТ ЕДИНИЦАТА 50
L. НЬОТЕРОВИ СИСТЕМИ 53
М. РАЗШИРЕНИЯ НА КУМЕР - 55
N. СЪЩЕСТВУВАНЕ НА НОРМАЛНА БАЗА 58
О. ТЕОРЕМА ЗА ПРЕНАСЯНЕ 60
3. ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ А. Н. МИЛГРАМ
A. ПОМОЩНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕОРИЯТА НА ГРУПИТЕ 62
B. РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИЯ С РАДИКАЛИ -66
C. ГРУПА НА ГАЛОА НА УРАВНЕНИЕ 68
D. ПОСТРОЕНИЯ С ЛИНИЙКА И ПЕРГЕЛ 72

***
КНИГАТА „ТЕОРИЯ НА ГАЛОА“, НАПИСАНА ОТ ИЗВЕСТНИЯ НЕМСКИ МАТЕМАТИК Е. АРТИН, Е ЕДНО ОТ НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ И УДАЧНИ РЪКОВОДСТВА ПО ТЕОРИЯ НА ГАЛОА, СТАНАЛО ВЕЧЕ КЛАСИЧЕСКО. В НЕЯ НАМИРАТ МЯСТО ПОЧТИ ВСИЧКИ ОСНОВНИ КЛАСИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕОРИЯТА НА ГАЛОА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НЯКОИ ОТ НАЙ-ЗАДЪЛБОЧЕНИТЕ, ПРИ ТОВА ОБЕМЪТ НА КНИГАТА Е УЧУДВАЩО МАЛЪК. АВТОРЪТ С ГОЛЯМО МАЙСТОРСТВО РАЗГРАНИЧАВА СЪЩЕСТВЕНОТО ОТ НЕСЪЩЕСТВЕНОТО И В ТОЗИ МИНИМАЛЕН ОБЕМ ДАВА МАКСИМУМ ВЪЗМОЖНА ИНФОРМАЦИЯ. ПРИ ТОВА ЗА ЧЕТЕНЕТО НА КНИГАТА НЕ СА НЕОБХОДИМИ ПОЧТИ НИКАКВИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПОЗНАНИЯ — ТЕОРИЯТА НА ГАЛОА СЕ ИЗЛАГА ИЗПЯЛО НА БАЗАТА НА ЛИНЕЙНАТА АЛГЕБРА, ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ СВЕДЕНИЯ ОТ КОЯТО СА ИЗЛОЖЕНИ В ПЪРВИТЕ ПАРАГРАФИ НА КНИГАТА. НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ОТ ЧИТАТЕЛЯ СЕ ИЗИСКВА ВЪВ ВИСША СТЕПЕН САМОСТОЯТЕЛНО ОСМИСЛЯНЕ И РАЗБИРАНЕ НА ФАКТИТЕ.

ТАЗИ КНИГА Е ПЪРВОТО САМОСТОЯТЕЛНО РЪКОВОДСТВО ПО ТЕОРИЯ НА ГАЛОА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. ТЯ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПРЕДИ ВСИЧКО ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО МАТЕМАТИКА, СПЕЦИАЛИЗИРАЩИ АЛГЕБРА, НО Е ИНТЕРЕСНА И ЗА ВСИЧКИ МАТЕМАТИЦИ НЕСПЕЦИАЛИСТИ. ПОДГОТОВКАТА, ПОЛУЧЕНА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДВА КУРСА НА СЛЕДВАНЕТО, Е ДОСТАТЪЧНА ЗА ОВЛАДЯВАНЕТО НА КНИГАТА, А С ТОВА И ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТАБИЛНА БАЗА ЗА ПО-НАТАТЪШНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЯКОИ СЪВРЕМЕННИ ОБЛАСТИ ОТ АЛГЕБРАТА, КАТО КОХОМОЛОГИИ НА ГАЛОА, ТЕОРИЯ НА ПОЛЕТАТА ОТ КЛАСОВЕ И ДР:

GALOISSCHE THEORIE von Dr. E. Artin В. G. Teubner Verlagsgesellschaft Leipzig, 1959

1-Теория-на-ГалоаКатегория › Математика

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.