Планиметрия за 9. клас

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  16-4-2019
  •  187

Автор:Алипи Матеев, Владимир Георгиев
Издателство:Народна просвета
Страници:160
Корици:Меки
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Добро
Планиметрия за 9. клас - Алипи Матеев, Владимир Георгиев

СЪДЪРЖАНИЕ
Глава I Измерване на отсечки и измерване на ъгля
§ 1. Изображение на множество в множество. Еднозначно-обратимо изображение (преговор) 3
§ 2. Съизмерими и несъизмерими отсечки 9
§ 3. Дължина на отсечка 13
4. Пропорционални отсечки . 17
§ 5. Мярка на ъгъл 19
Глава II Вектори
§ 6. Направление. Насочена отсечка 23
§ 7. Свойства на насочените отсечки 26
I 8. Свободен вектор 29
§ 9. Събиране на вектори 31
§ 10. Изваждане на вектори 37
§ 11. Алгебрична мярка на насочена отсечка 40
§ 12. Умножение на вектор с число 42
§ 13. Колинеарни вектори 48
§ 14. Координати на точка върху права 50
Глава III Подобност
§ 15. Хомотетия. Определение. Свойства 53
§ 16. Преобразуване на отсечка, лъч, права, ъгъл и многоъгълник при хомотетия 58
§ 17. Преобразуване на окръжност при хомотетия 60
§ 18. Теореми за пропорционални отсечки 65
§ 19- Подобност 70
20. Признаци за подобност на триъгълници 74
21.Свойства на подобните многоъгълници 79
§22. Приложение на хомотетията за решаване на задачи за построение 82
Глава IV. Координатна система. Скаларно произведение
§ 23. Координатна система в равнината 87
§ 24. Проекция на вектор върху ос 93
§ 25. Скаларно произведение на два вектора 98
§ 26. Дължина на вектор. Разстояние между две точки 101
Глава V. Метрични равенства в триъгълника и приложения
§27. Метрични равенства в триъгълника 107
§ 28. Алгебричен метод за решаване на задачи за построение 114
Глава VI. Тригонометрични функции на мярка на ъгъл
§ 29. Косинус и синус на мярка на ъгъл 118
§ 30. Тангенс и котангенс на мярка на ъгъл 123
§ 31. Основни тригонометрични равенства 125
§ 32. Стойности на тригонометричните функции на специални ъгли . . 128
§ 33. Таблица за стойностите на тригонометричните функции 130
34. Теорема за проекциите. Приложения 133
Глава VII. Лице на многоъгълник
§35. Прост многоъгълник. Определение на лице на многоъгълник . . 141
36 Лице на правоъгълник 145
37 Лице на триъгълник, успоредник и трапец 147
§38 Отношение на лицата на подобните многоъгълници 154
§ 39. Задачи за преговор 157

Забележка: Използван учебник, тук-там е подчертавано, надраскани корици. Безпроблемен учебник за ползване.

01-Планиметрия-за-9. клас-Алипи-Матеев-Владимир-Георгиев
Категория › 9.-12. клас

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.