Къмъ работниците

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-4-2019
  •  44

Автор:Л. Н. Толстой
Издателство:Списание "Ново време"
Страници:48
Корици:Меки
Година:1903
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. добро
Превод от руски език

Къмъ работниците.
отъ Л. Н. Толстой.

„Ще познаете Истината, и Истината
Я-
ще ви направи свободни“.
loam, Till, 32.
Малко ми е останало още да живѣя и иска ми се прѣди смъртьта да ви кажа, работници, туй, що съмъ мислилъ за вашето угнетено положение и за срѣдст-вата, съ които можете да се освободите отъ него.

Може би, нѣщо отъ това, що съмъ мислилъ и мисля, (а мислилъ съмъ много за това), ще ви потрѣбва.

Обръщамъ се, естествено, къмъ рускитѣ работници, между които живѣя и които познавамъ повече отъ работницитѣ на другитѣ страни ; но надявамъ се, че и за работницитѣ на другитѣ страни могатъ да бждатъ небезполезни нѣкои отъ моитѣ мисли.
Че вий, работницитѣ, сте принудени да прекарвате цѣлия си животъ въ нужда и непотрѣбна за васъ работа, тогазъ когато другитѣ хора, които нищо не работятъ, се ползуватъ отъ плодоветѣ на вашия трудъ, че вий сте роби на тѣзи хора и че това не трѣбва да бжде тъй, — туй вижда всѣки, който има очи и сърдце.

Но какъ да се направи щото това да не блзде тъй ?

Да се употрѣби насилие противъ ония, които живѣятъ отъ вашия трудъ, да имъ се отнеме насила незаконно придобитото, — ето първото най-просто и най-естествено срѣдство, което се е практикувало отъ отдавнашни врѣмена и което се практикува до день-днешенъ. Така сж постжпвали въ най старо врѣме робитѣ въ Римъ и въ срѣднитѣ вѣкове — селенитѣ въ Германия и Франция. Така сж постлшвали много пжти въ Русия въ врѣмето на Стенка Разина......

бз-Къмъ-работниците
Категория › Стари книги

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.