Руско-български електротехнически речник / Русско-болгарский электротехнический словарь

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  9-4-2019
  •  78

Автор:Колектив
Издателство:Русский язык, Техника
Страници:414
Корици:Твърди
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Отлично
Руско-български електротехнически речник / Русско-болгарский электротехнический словарь (руски и български език)

СЪСТАВИТЕЛИ
Доц. к.т.н. инж. АНГЕЛ Н. ПИСАРЕВ, ДРАГА Г. РАФАИЛОВА, ЕЛЕНА К. НАЙДЕНОВА, ЛИДИЯ Г. ЗАДОРОЖНАЯ, МАРИЯ И. РАДОИОВА, НАДЕЖДА И. СЛАВОВА, к.т.н.инж. НЕДЯЛКО Н. АВРАМОВ, инж. НИКОЛА 3. ЛЮБЕНОВ, инж. ПАВЕЛ М. МАРТИНОВ, доц. инж. СТЕФАН СТ. РАБОВ, СРЕБРЯНА СТ. НОЕВА, проф. к.т.н. инж. ХИНКО М. ХИНОВ

***
ПРЕДГОВОР
Руско-българският електротехнически речник, който е съвместно издание на издателство «Русский язык» — Москва, и издателство «Техника» — София, съдържа около 25 000 термина от областта на електротехниката и сродните й отрасли. Включени са също и някои основни термини от други области (математика, физика, химия, машиностроене и др.), необходими за специалните технически преводи.

Речникът, е предназначен за научни и инженерно-технически работници, преводачи, преподаватели и студенти от учебните заведения и за всички, които използуват богатата съветска литература и документация в областта на електротехниката.

При съставянето на речника взеха участие следните специалисти, по електротехника и преподаватели по руски език:

Доц. к.т.н. инж. Ангел Писарев, Елена Найденова (теоретични основи на електротехниката, електрически измервания, електрически апарати, електротермия, заваръчна техника), к.т.н. инж. Недялко Аврамов, Надежда Славова (електротехнически материали, електрохимия, техника на високите напрежения, електрически мрежи и системи, техника на високите напрежения осветителна техника, релейна защита, електротранс порт), инж. Никола Любенов, Мария Радонова, инж. Павел Мартинов, Сребряна Ноева (радиотехника, радиоразпръскване, усилватели, електро-акустика, измервания в радиотехниката и електроакустиката, техника на свръхвисоките честоти, телевизия, електроника, обработване на информацията), доц. инж. Стефан Рабов, Драга Рафаилова (физика, съобщителна техника, телемеханика), проф. к.т.н. инж. Хинко Хинов, Лидия Задорожная (математика, електрически машини, електрообзавеждане, автоматика).

Това е първият руско-български електротехнически речник, който се издава у нас, и всички забележки и предложения авторският колектив ще приеме с благодарност и ще ги има пред вид при евентуално второ преработено и разширено издание на речника.
От съставителите

Неизползван речник, подписи на 2 места.

2-Руско-български-електротехнически-речник-Русско-болгарский-электротехнический-словарь

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.