Сборник от упражнения по стилистика

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  25-3-2019
  •  115

Автор:Л. Ставрева, А. Калишев, С. Аврамова
Издателство:Народна просвета
Страници:129
Корици:Меки
Година:1965
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Много добр

СЪДЪРЖАНИЕ
I — Стил
Изразни средства и характерът им в различни случаи 3
Стилове на националния книжовен език 4
II — Стилистично значение на думите
t/Многозначност. Преносно значение ка думата 10
Синоними 13
Ом сними . 13
Антоними 18
Неутрална лексика 20
Научна и техническа терминология 21
Народни думи 24
Вулгаризми 28
Архаизми    29
Чуждици .   34
Неологизми 40
Фразеологични съчетания 43
III — Стилистично значение на някои части на речта
Стилистично значение на съществителните имена . . . . -46
Стилистично значение на прилагателните имена 51
Стилистично значение на местоименията ....... 55
Стилистично значение на глаголите ... 60
Стилистично значение на причастията . .   66
IV — Стилистично значение на някои синтактични форми и категории
Стилистично значение на именните изречения 70
Стилистично значение на еднородните части на изречението . . 72
Стилистично значение на обособяването . .   75
Стилистично значение на удвоеното допълнение 78
V — Образност и емоционалност на речта
Описателни изразни средства 80
Епитет  '80
Сравнение 83
Перифраза 86
Преносни изразни средства 88
Метафора и олицетворение 88
Метонимия и синекдоха   92
Хипербола и литота 93
Ирония ... 96
VI — Синтактични изразни средства
Повторение, анафора, етимиологична фигура 98
Синтактичен паралелизъм .   103
Градация    109
Антитеза 110
Инверсия  113
Обръщение 115
Възклицание ,116
VII — Точност, яснота и богатство на речта .   118
VIII — Правилност на речта . .122
IX — Стегнатост и благозвучие на речта   .128

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.

бз-Сборник-от-упражнения-по-стилистика
Категория › Образование

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.