Бъдещето на ЕС - ново начало или предизвестен край

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  25-3-2019
  •  143

Автор:Румяна Коларова, Калоян Димитров Симеонов, Гергана Радойкова
Издателство:СУ "Климент Охридски", Фондация за свободата „Фридрих Науман“
Страници:191
Корици:Меки
Година:2016
Броя:1
ISBN:9789548702379 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Много добр
Бъдещето на ЕС - ново начало или предизвестен край: Сборник от доклади

Научна редакция: Румяна Коларова, Калоян Димитров Симеонов, Гергана Радойкова

Предговор
Настоящият сборник обединява научните доклади от съвместната докторантска конференция на катедра „Европеистика“ и катедра „Политология“ към философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Участие в събитието взеха и докторанти от катедра „ Теория и история на правото“ към Юридическия факултет на СУ и катедра „Международни отношения“ на Университета за национално и световно стопанство. Конференцията се организира със съдействието и подкрепата на фондация за свободата „Фридрих Науман“.

В процеса на подготовка на своите дисертационни трудове докторантите от двете катедри работят по теми, които имат множество допирни точки. Голяма част от разглежданите въпроси са свързани с историята и функционирането на институциите на ЕС, формирането на политиките на ЕС, актуални проблеми, пред които е изправен ЕС, като например европейската идентичност, икономическата и финансовата криза, бежанската криза и др.

Темата на конференцията - „Бъдещето на ЕС - ново начало или предизвестен край?“ - даде възможност на докторантите да обсъдят ключови проблеми и предизвикателства пред европейското обединение, като всеки един от тях постави акцент Върху специфичен въпрос, застъпен в неговия дисертационен труд. Конференцията се превърна в добра и динамична платформа, както за подобряване на академичния обмен между докторантите, така и за споделяне на полезни практики за усъвършенстване на качеството на научните трудове.

Във втората част на конференцията се проведе дискусия на „отвореното пространство“. Тя беше провокирана от основните тези и послания в докладите на докторантите В първата част на дискусията. В нея активно участие взеха също преподаватели и студенти.

Всеки един от докладите е рецензиран от двама преподаватели. Рецензии и бележки по докладите предоставиха проф. д-р Ингрид Шикова, проф. дпн Нели Огнянова, доц. д-р Румяна Коларова, доц. д-р Калоян Симеонов, доц. д-р Борис Попиванов, гл. ас. д-р Милен Любенов, гл. ас. д-р Николина Цветкова, гл. ас. д-р Гергана Радойкова.

Конференцията е резултат от успешното сътрудничество с фондация за свободата „Фридрих Науман“. Нейно продължение ще бъде участието на шест от отличилите се докторанти в конференция на тема „Бъдещето на Европа на свободата: краят на една мечта?“, която се организира от Регионалния офис на фондацията и ще се проведе в Букурещ през септември 2016 г.

ст-Бъдещето-на-ЕС-ново-начало-или-предизвестен-край
Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.