Сборник от задачи по числени методи

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  22-3-2019
  •  145

Автор:А. Андреев, Б. Боянов, С. Димова, Р. Лазаров, М. Николчева
Издателство:Наука и изкуство
Страници:230
Корици:Меки
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. добро
Автори: Андрей Андреев, Борислав Боянов, Стефка Димова, Райчо Лазаров, Маргарита Николчева

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР Глава I ИНТЕРПОЛИРАНЕ
§ 1. Интерполационен полином на Лагранж . . . 5
§ 2. Разделени разлики 12
§ 3. Крайни разлики . . . 16
§ 4. Интерполационна формула на Ермит 17
§ 5. Интерполиране с тригонометрични полиноми 1&
§ 6. Чебишови системи ....... 20
Глава II
КВАДРАТУРНИ ФОРМУЛИ
§ 1. Интерполационни квадратурни формули 21
§ 2. Квадратурна формула на Гвус 25
§ 3. Формули с най-висока алгебрическа степен на точност 27
§ 4. Разни 29>
Глава ill
РАВНОМЕРНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ Г л а в a IV
СРЕДНОКВАДРАТИЧНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ Глава V
СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ
§ 1. Точни методи 45
§ 2. Приближени методи 55
§ 3. Собствени стойности и собствени вектори на матрици 5S
Глава VI
ПРИБЛИЖЕНО РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИЯ Глава VII
ЧИСЛЕНО РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧАТА НА КОШИ ЗА ОБИКНОВЕНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ И СИСТЕМИ
§ 1. Метод на Адамс за уравнения от I и II ред 64
§ 2. Методи на Рунге—Кута 67
§ 3. Диференчни уравения 68
$ 4. Метод на неопределените коефициенти за получаване на диференч¬ни уравнения 70
§ 5. Устойчивост на диференчни уравнения 72
§ 6. Общи задачи 73
§ 7. Практическо упражнение № 1 77
Глава VIII
ЧИСЛЕНО РЕШАВАНЕ НА ГРАНИЧНИ ЗАДАЧИ ЗА ОБИКНОВЕНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ
§ 1. Уводни бележки 77
§ 2. Апроксимация на диференциалното уравнение 80
§ 3. Апроксимация на граничните условия . . » 83
§ 4. Изследване на диференчните схеми с принципа за максимума ... 84
§ 5. Решаване на системи линейни алгебрични уравнения с тридиагонал-
ни и петдиагонални матрици 85
§ 6. Общи задачи .... » 86
§ 7. Практическо упражнение № 2 91
Глава IX
ВАРИАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ
-§ 1. Уводни бележки 92
§ 2. Метод на Риц 97
-§ 3. Общи задачи 100
§ 4. Практическо упражнение № 3 103
Глава X
ЧИСЛЕНО РЕШАВАНЕ НА ИНТЕГРАЛНИ УРАВНЕНИЯ ОТ II РОД
§ 1. Методи и примерни задачи 1)5
§ 2. Общи задачи 114
-§ 3. Практическо упражнение № 4 - . . . . 116
Глава XI
ДИФЕРЕНЧНИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЕЛИПТИЧНИ УРАВНЕНИЯ
§ 1. Мрежи в равнината и апроксимиране на диференциални оператори . 118
^ 2. Постановка, изследване и решаване на диференчната задача .... 120
§ 3. Общи задачи 124
Глава XII
МРЕЖОВИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПАРОБОЛИЧНИ И ХИПЕРБОЛИЧНИ ЧАСТНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ
§ 1. Апроксимация на уравнението 127
§ 2. Апроксимация на началните и граничните условия 130
§ 3. Устойчивост на диференчните схеми 132
§ 4. Общи задачи 13S
§ 5. Практическо упражнение № 5 114
ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ
Глава I
Глава II
Глава III , .
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
ЛИТЕРАТУРА 
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.