Сто задачи

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  22-3-2019
  •  160

ПРОДАДЕНА

Автор:Хуго Щайнхауз
Издателство:Техника
Страници:153
Корици:Меки
Година:1961
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 230 Състояние: Мн. добро
Сто задачи - Х. Щайнхауз, Превод от полски език: Иван Желязков

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 3
Дял първи
ЗАДАЧИ ЗА ЧИСЛАТА, РАВЕНСТВАТА И НЕРАВЕНСТВАТА
условие решение
1. Упражнение от таблицата за умножение 5 40
2. Интересно свойство на числата 5 41
3' Делимост на 11 6 43
4. Делимост на числата ... К 6 44
5. Опростена теорема на Ферма . . 6 45
6. Разположение на числата ... 6 45
7. Обобщение . 6 46
8. Нареждане на букви .... . . 6 46
9. Пропорция .... 7 47
10. Симетрични изрази . . 7 48
11. Ирационалност на корена 7 48
12. Неравенство 7 48
Дял втори
ЗАДАЧИ ЗА ТОЧКИТЕ, МНОГОЪГЪЛНИЦИТЕ,
ОКРЪЖНОСТТА И ЕЛИПСАТА
13. Точки в равнината 8 50
14. Изследване на ъгъл . . . 8 5N
15. Лице на триъгълник 8 51
16. Тройно разполовяване периметъра на триъгълник« . . 9 51
17. Център на тежестта 9 56
18. Разделяне на триъгълника . . 9 56
19. Триъгълници . 9 57
20. Мрежа от триъгълници (I) . .9 57
21. Мрежа от триъгълници (11) ... 10 58
22. Какво ще стане от правоъгълника? 10 59
23. Четириъгълници ... 10 60
24. Мрежа от квадрати 10 60
25. 14=15 10 61
26. Многоъгълник 11 61
27. Точки и окръжност 11 63
28. Геометрична задача 11 63
Дял трети
ЗАДАЧИ ЗА ПРОСТРАНСТВОТО, МНОГОСТЕНИТЕ И КЪЛБОТО
29. Разделяне на пространството 12 65
30. Две проекции 12 65
3. Куб 12 66
4. Задача, която не изисква познания по математика . . 13 66
5. Движение на материална частица 13
6. Развивки на куб .13 69
7. Кубове . . .... .13 69
8. Шестостен  14 70
9. Четиристен с. еднакви стени . . .... 14 71
10. Осмостен 14 72
11. Пътешествие на една муха ... . . 14 73
12. Правилен дванадесетостен 14 74
13. Вписан многостен 14 77
14. Многостен . .14 82
15. Вдлъбнат многостен .... 15 83
16. Модели на правилни геометрични тела . . .15 84
17. Задача от страната на чудесата . . 15 97
18. Нареждане на топки (I) 16 99
19. Нареждане на топки (II) ... 16 100
Дял четвърти
ПРАКТИЧЕСКИ И ШШРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ
20. Печатна грешка в учебника . 17 103
21. Гатанка 17 103
22. Празнична шунка 17 104
23. Разделяне на баница на четири равни части .... 18 104
24. Разделяне на торта 18 105
25. Как му е името? 18 106
26. На колко години е госпожа 3 ? . . 19 106
27. Колко риби има във вира .... 19 107
28. Калибриране на валчега 19 108
29. Сто и двадесет топчета 20 108
30. Лента върху цев . . . .... 20 109
31. Часовник с еднакви стрелки 20 109
32. Задача за великаните и джуджетата 20 110
33. Учениците от класовете А и В . 21 110
34. Статистика 22 112
35. Касова задача 23 114
36. Овощарска задача . . . . 23 115
37. Повече труд . 23 115
38. Диагонал на правоъгълен паралелепиаед 23 117
39. Завързване на пакети 24 118
40. Друго връзване 24 118
41. Кантар 24 119
42. Минимум дължина 24 120
43. Разделяне на парцели 25 121
44. Практическа задача . . . . 25 126
45. Съседни градове 25 127
46. Железопътна мрежа (I) . . . 26 127
47. Железопътна мрежа (İI) 26 128
48. Пробно летене .... ... 26 130
49. Слънцето и Луната . . ..... 26 131
50. Космография . . . .26 131
Дял n е i и
ЗАДАЧИ SA ШАХА, ВОЛЕЙБОЛА И ГОНИТБАТА
51. Шахматна дъска 27 133
52. Още веднъж за шахматната дъска . .27 133
53. Топ на шахматната дъска ... .27 137
54. Елипсовиден билярд 28 138
55. Спортна задача 28 138
56. Теория на спортните състезания . 28 139
57. Група на волейболни отбори 28 140
58. Колоездач и пешеходци . • 29 141
59. Четири кучета 29 141
60. Гонитба (I) 29 141
61. Гонитба (И) . . . 30 142
62. Наистина ли условията на задачата са неьълни ?... 30 143
63. Моторна лодка (I) 30 143
64. Моторна лодка (II) ... ... 30 144
Дял шести
МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ДОКТОР ШАРАДЕК
65. Чудното число . . 31 145
66. „Сантиметър“ 31 145
67. Студентски дълшье .31 145
68. Kryptonim № DWA 32 146
69. Кубчета 32 148
70. Сметало ... . . 33 148
71. Поливане на улиците 33 149
100. Френски градове . . 34 149
Дял седми
ЗАДАЧИ БЕЗ РЕШЕНИЯ
Плюсове и минуси 35
Триъгълник в триъгълника . . 36
Разделяне на окръжността .... 36
Лъчи в пространството 37
Неограничена шахматна дъска 37
Още веднъж за сметалото 37
Сравняване на тегла 37
Консервни кутии в сандъче 38
Бактерии . . . 38
Циркът пристига ! . . . . . 38
Тримата ковбои . . 39
Разпит 39
Стрелки на дванадесетосгена ... . 39
Решения на задачите 40

***
СІ ІИС'ЬК HA АВТОРИТЕ, РЕШИЛИ ЗАДАЧИ, поместени в;настоящия СБОРНИК С. Балцежик (50, 58),
Ч. Б е с с а г а (40),
Л. Дубикайтис (8, 26, 61, 76),
3. Ф и л а р с к и (1, 5, 22, 33, 39, 42, 63, 66, 74),
И. Хавлицки (72),
Е. Ястшембски (83),
А, Качоровска (55),
A. Лелек (31),
Т. Л и г е н з а вел Ожимек (62, 78),
И. Массаяда (плюсове и минуси),
И. Мичелски (15),
С. Паїпковски (79, 81, 82),
К, ГІ о г о ж е л с к и (20),
Р. Реннерт (43),
М. Соколовски (2),
B. Стой да (2, 4, 9, 12, 53, 59, 60, 65, 95),
C. Страшевич (80),
И. Шнийатицки (24, 28, 38, 84, 96),
О. Триб он (3, 9, 13, 37, 46, 54, 64),
И. В а ж е в с к а (2),
Т. Жучки йевич (73),
Редакция „Математика" (16, 21, 26, 28, 36, 37, 41, 43, 44, 45. 47, 49, 69, 71, 75, 79).

1-бз-Сто-задачи
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.