Сборник от задачи по математика за кандидат-студенти

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  22-3-2019
  •  165

Автор:Б. Пeтканчин, С. Манолов, Н. Мартинов, К. Петров
Издателство:Наука и изкуство
Страници:425
Корици:Твърди
Година:1965
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро

СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа Алгебра

§ 1. Преобразуване на рационални изрази 5

§ 2. Преобразуване на ирационални изрази 16

§ 3. Преобразуване на тригонометрични и други изрази 22

§ 4. Линейни уравнения 29

§ 5. Уравнения от втора и по-висока степен 35

§ 6. Ирационални уравнения i 45

§ 7. Тригонометрични и някои други уравнения 53

§ 8. Линейни системи от уравнения 64

§ 9. Някои алгебрични системи от по-висока степен .......... 75

§ 10. Някои неравенства и приложението им 82

§11. Алгебрични и други неравенства 96

§12. Аритметични и геометрични прогресии 108

§ 13. Безкрайни геометрични прогресии 115

§ 14. Комплексни числа 123

§ 15. Функции : основни определения и свойства 129

§ 16. Безкрайни числови редици и граници на редици 133

§17. Граници и непрекъснатост на функции 140

§ 18. Производни на функции и някои приложения 149

Част втора Планиметрия

§ 19. Разположение на точките и правите в равнината

Равенства и неравенства между отсечки и ъгли ; еднакви фигури.

Успоредни прави . 166

§ 20. Окръжност. Геометрични места 174

§ 21. Геометрични построения с линийка и пергел. Метод на геометричните места за решаване на задачи за построение 180

§ 22. Успоредно пренасяне, въртене и симетрия ; приложения на движенията при решаване на задачи за построение 194

§ 23. Измерване на отсечки ; пропорционални отсечки 208

§ 24. Централна и обща подобност 213

§ 25. Метод на подобието за решаване на задачи за построение 219

§ 26. Метрични зависимости между отсечки, свързани с триъгълника или окръжността 224

§ 27. Алгебричен метод за решаване на задачи за построение 234

§ 28. Лица на равнинни фигури 242

§ 29. Дължина на окръжност и на дъга от окръжност. Лице на кръг и на части от кръг 261

§ 30. Особени свойства на триъгълника и многоъгълника . 269

§ 31. Геометрични построения само с линийка и само с пергел 286

Част трета Стереометрия

§ 32. Взаимни положения на точка, прави и равнини 2*9

§ 33. Задачи за построение върху взаимни положения на точки, прави и равнини

§ 34. Перпендикулярност в пространството. Многостенни ъгли

§ 35. Многостен. Призма. Пирамида

§ 36. Цилиндър и конус

§ 37. Сфера

§ 38. Общи задачи

Част четвърта Тригонометрія

§ 39. Зависимост между елементите на триъгълника с участие на тригонометричните функции на ъглите му 383

§ 40. Решаване на триъгълник 39#

§ 41. Приложение на тригонометрията за решаване на задачи от планиметрията и стереометрията

Използувана литература 424

Здраво книжно тяло, с възможност да се разлепят страници


1-Сборник-от-задачи-по-математика-за-кандидат-студенти

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.