Система на българското вещно право

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  22-3-2019
  •  105

Автор:Петко Венедиков
Издателство:График 7М
Страници:423
Корици:Меки
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Поредица "Университетска библиотека" № 362

Трето преработено издание, съобразено с промените в законодателството.

Фототипно издание от 1947 г.

Без подчертавания в книгата.

Предговор
Не е прието ученик да пише предговорни редове в книга на свой учител, от която той се е учил. И ако всегіак си позволявам да наруша това правило, то е за да помогна на читателите да разберат ползата за тях да притежават и използват тази книга.

Историята на българската гражданскоправна наука след освобождението от турско иго до днес знае само един учебник по българско вещно право — този, който е в ръцете ви. За кратко време този учебник претърпя три издания, за да бъде отдаден след 1950 г. на мълчание и забрава. По различни причини от субективно естество друг учебник по вещно право не бе подготвен и учебникът на проф. Петко Венедиков продължи да бъде главен източник на знания и подготовка за студентите-юристи, а също и за практикуващите колеги. Учебникът обаче беше станал библиографска рядкост, а авторът му бе неоснователно отстранен от университетската катедра. От това загуби много българската правна наука и подготовката на юридическите кадри.

Курсът по вещно право на проф. Венедиков има безснорни достойнства, коиго обясняват фототипното му преиздаване.

В него е обхванато цялото вещно частно право към края на 1947 г. Разгледани са всички действуващи по това време вещноправни институти, Не случайно заглавието на курса е „Система на българското вещно право”. Историята на институтите е маркирана само тук-там. Няма смесване и с публичною вещно право — конституционного и административною.

Курсът е освободенот всякакво идеологическо обременяване. Няма ненужни политикономически или философски отклонения, които бяха неизбежни през периода на тоталитаризма.

Курсът е с богат Научен апарат и съдържа позовавания на европейската доктрина в областта на вещното право. Изложени са резличните становища, застъпвани от авторите. Това е особено ценно, като се има предвид, че вещното ни законодателство в миналото пък и понастоящем следва главно романската правна система.

Завиден и поучителен е стилът на курса — стегнат, ясен, точен. Характерният „венедиковски” научен стил.

Курсът на проф. Венедиков е с дата 1947 г. Не е ли той само част от нашата правна история? Може ли да се ползва понастоящем от студенти и практикуващи юристи? Наистина курсът е част от нашата научна история, защото е написан rio отдавна отменено законодателство. Въпреки това обаче този курс е запазил своята ценност и за днешните юристи по две причини. Първо, защото в него са обхванати класически правни институти като собствеността, другите вещни права, владението, вписванията, които в основни линии се запазиха през изтеклите четири десетилетия. И второ, поради настъпилите политически, социални и икномически промени след 10 ноември 1989 г., които засегнаха съществено отношенията на собственост и цялото вещно право, деидеологизирайки го и възвръщайки неговият частноправен характёр.

Макар и принуден да напусне ггрофесорското си място. проф. Венедиков нито за миг не прекъсва своята изследователска работа и в областта на вещното право. От неговото перо излязоха монографиите върху договора зі гледане и издръжка/1967 г./, запазената част в наследственото право /1972 г./, съсобствеността /1975 г./ и наскоро излязлата книга „Договори за придобиване на недвижими имоти между граждани” /1990 г./.

Нека ми бъде позволено да поднеса на проф. Петко Венедиков благодарността и дълбоката признателност за неговото голямо научно и преподавателско дело от многобройните му ученици, почерпили знания и школували се като юристи от неговите книги и лекции. Българската правна общественост би му била безкрайно благодарна, ако той се съгласи да осъвремени своя курс по вещно право.

Октомври 1990 г. проф. Витали Таджер

ст-Система-на-българското-вещно-право
Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.