Проблеми на съвременната математика. Том 1

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  21-3-2019
  •  132

ПРОДАДЕНА

Автор:---
Издателство:Наука и изкуство
Страници:307
Корици:Твърди
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 245 Състояние: Мн. Добро
Книгата „Проблеми на съвременната математика“ е първата част на един двутомен сборник от преводи, посветени на математическите науки и ролята им в съвременния свят. Първият том е посветен на приложенията на математиката и на значението й за останалите науки.

Материалите са написани от световноизвестни учени-математици, едни от най-добрите популяризатори на математически знания.

В първия том читателят ще прочете интересните статии: „Математика и диалектика“ на А. Д. Александров, „Математиката в съвременния свят* на Р.  Курант, „Необяснимата ефективност на математиката в природните науки“ на Ю. Вигнер, „Автомати и живот“ на А. Н. Колмогоров, „Изкуствен разум“ на М. Мински; няколко статии са посветени на приложението на математиката: във физическите науки — статията на Ф. Дайсон, в биологичните науки — на Е. Мур, в обществените науки — на Р. Стоун и др.

Статиите са изключително богати по съдържание, написани са непринудено, увлекателно и са богато илюстрирани.

Сборникът дава представа за съвременното състояние на редица проблеми на математиката на 20. век.

Книгата „Проблеми на съвременната математика“, т. I, е предназначена за широк кръг читатели — любознателни ученици, студенти, учители, математици, биолози, икономисти, философи, социолози и др.

***
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР..................................................................5

1. МАТЕМАТИКА И ДИАЛЕКТИКА —А. Д. Александров...........9

2. МАТЕМАТИКАТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ — Р. Курант................29

3. МАТЕМАТИКАТА И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА — В, Н. Тростников. . . . 45

4. СОКРАТОВ ДИАЛОГ — А. Рени..........................................81

5. НЕОБЯСНИМАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МАТЕМАТИКАТА В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ —Ю. Вигнер......96

6. АВТОМАТИ И ЖИВОТ — А. Н. Колмогоров............................108

7. КИБЕРНЕТИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА—В. Н. Г л у ш к о в 121

8. ВЕРОЯТНОСТ — М. К а ц .... .........................................127

9. МАТЕМАТИКАТА ВЪВ ФИЗИЧЕСКИТЕ НАУКИ — Ф. Дайсон...........146

10. МАТЕМАТИКАТА В БИОЛОГИЧНИТЕ НАУКИ —Е. Мур..................163

11. МАТЕМАТИКАТА В ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ — Р. С т о у ...............182

12.-.ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ — О. Моргенщерн...............• 195

13. ИНФОРМАЦИЯ — Дж. Маккарти........................................205

14. КОМПЮТРИ —С. Улам..............................220

15. ИЗПОЛЗУВАНЕ Í НА КОМПЮТЪРА В НАУКАТА — А. Е т и н г е р..........234

16. СИСТЕМОАНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ — К- С т р е й ч и..................247

17. ИЗКУСТВЕН РАЗУМ —М. Мински......................................260

18. ОБРАТНА ВРЪЗКА — А. 'Г ю с т и н . . . . ...............................273

19. ТЕОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО — Р. Белман..............................283

БЕЛЕЖКИ....................................................................297

ИМЕНЕН УКАЗАТЕЛ.................................306

Забележка: Неизползвана книга, незначително закъсана обложка - отлично книжно тяло.


1-Проблеми-на-съвременната-математика-Том-1
Категория › Математика

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.