Оптимално управление. Част 1

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  20-3-2019
  •  113

Автор:Т. Р. Гичев
Издателство:СУ "Климент Охридски"
Страници:147
Корици:Меки
Година:1979
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Отлично
Неизползвана книга
ПРЕДГОВОР 3
ВЪВЕДЕНИЕ 6

ГЛАВА ПЪРВА. Някои предварителни сведения 12
§1. Измерими и интегруеми функции, пространствоL2 CUA Ї2
§2. Функции с ограничена вариация, интеграл на Стилтес 15
§3. Линейна система диференциални уравнения ..... Ї7
§4. Сингулярни смущения в хомогенна линейна система диференциални уравнения 22
§5. Сингулярни смущения в нехомогенна линейна система диференциални уравнения 37

ГЛАВА ВТОРА. Линейна задача за оптимално бързодействие . . 44
§1. Постановка на задачата 44
§2. Множество на достигане .............. 47
§3. Принцип за максимума ............... 51
§4. Свойства на оптималните управления ........ 55
§5. Принципът за максимума - достатъчно условие за оптималност , 62
§6. Линейна задача за оптимално бързодействие с подвижен десен край * • 64
§7. Нелинейна задача за оптимално бързодействие. ... 66
§8. Примери 68

ГЛАВА ТРЕТА. Проблеми за съществуване, единственост, корект¬ност 80
§1. Затвореност и ограниченост на множеството на дости¬гане »... 80
§2. Теореми за единственост и съществуване . 87
§3. Коректност на линейната задача за оптимално бързо¬действие ........... ..... 92
§4. Постановка на задачата за синтез на оптмалното уп¬равление ...................... %
§5. Примери. , . 98

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. Приложение на принципа за максимума за реша¬ване на линейната задача за оптимално бързодействие ЮЗ
§1. План за решаване на линейната задача за оптимално
бързодействие. ЮЗ
§2. Диференциално уравнение на f/euslacLt ....... 105
§3. Итерационен метод на Eaiov

ГЛАВА ПЕТА. Линейна задача за оптимално бързодействие с огра¬ничена скорост на изменение на управлението. .......116
§1. Постановка на задачата и съществуване на оптимално управление 116
§2. Принцип за максимума. 120
§3. Основни свойства на оптималните управления .... 126 
§4. Принципът за максимума - достатъчно условие за оптималност 135
§5. Влияние на инерциалността на управляващия механизъм в задачата за бързодействие. ........... 138
$6. Примери ..... Г43
ЛИТЕРАТУРА

1-БЗ-Оптимално-управление-Част-1
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.