Ръководство по математическо програмиране

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-3-2019
  •  128

ПРОДАДЕНА

Автор:Н. Лалова, Л. Илиева, С. Борисова, Л. Луков, В. Мирянов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:389
Корици:твърди
Година:1980
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Отлично
Ръководство по математическо програмиране / Надежда Лалова, Лиляна Илиева, Стефка Борисова, Лука Луков, Васил Мирянов

Неизползвана книга.

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР
ГЛАВА I
ИЗПЪКНАЛИ МНОЖЕСТВА
§ 1.1. Системи линейни неравенства
§ 1.2. Системи линейни неравенства и линей н» уравнения
§ 1.3. Изпъкнали множества
ГЛАВА II
СВОЙСТВА НА ЗАДАЧИТЕ НА ЛИНЕЙНОТО ПРОГРАМИРАНЕ ....
§ 2.1. Постановка на общата задача на линейното програмиране, Основни
свойства
§ 2.2. Геометрична интерпретация и графичен метод за решаване на общата задача на линейното програмиране
GЛАВА III
СИМПЛЕКС-МЕТОД .
§ 3.1. Симплекс-алгоритъм
§ 3.2. Метод на изкуствения базис (Л1-метод)
§ 3.3. Модифициран симплекс-метод
ГЛАВА IV
ДВОЙНСТВЕНОСТ В ЛИНЕЙНОТО ПРОГРАМИРАНЕ
§ 4.1. Формулировка на двойнствената задача
§ 4.2. Теореми за двойнственост
§ 4.3. Двойнствен симплекс-метод
Г Л А В A V
ПАРАМЕТРИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ
§ 5.1. Еднопараметрично линейно програмиране
§ 5.2. Задачи на пост-оптимум
г Л;А в А VI
ЦЕЛОЧИСЛЕНО ЛИНЕЙНО ПРОГРАМИРАНЕ
§ 6.1. Тотално целочислено програмиране
§ 6.2. Частично целочислено линейно програмиране
ГЛАВA VII
ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА
§ 7.1. Транспортна задача затворен модел 
§ 7.2. Модифициран разпределителен метод (МОДИ)
§ 7.3. Транспортна задача отворен модел
§ 7.4. Транспортна задача с блокирани превози. Двуетапна транспортна задача
§ 7.5. Транспортна задача по критерий време
§ 7.6. Разпределителна задача   •
ГЛАВА VIII
КВАДРАТИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ  
§ 8.1. Изпъкнали функции
4 8.2. Метод на Франк и Вулф за решаване на задачи от квадратично програмиране
ГЛАВА IX
ДИНАМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ
§ 9.1. Многоетапна задача за разпределение на ресурсите
§ 9.2. Задача за оптимално натоварване на превозно средство
§ 9.3. Задача за замяна на оборудванёто .......
ЛИТЕРАТУРА 

2-Ръководство-по-математическо-програмиране
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.