Ръководство по частни диференциални уравнения

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-3-2019
  •  108

ПРОДАДЕНА

Автор:Петър Попиванов, Недю Попиванов, Йордан Йорданов
Издателство:УИ "Св. Климент Охридски"
Страници:352
Корици:Меки
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Много добр
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор към второто издание 3
Предговор към първото издание 4
Означения 6
Глава I
Елементи от теория на интегралните уравнения
§ 1. Някои сведения за метричните, нормираните, банаховите и хил-
бертовите пространства 7
§ 2. Интегрални уравнения 17
Глава II Теория на разпределенията
§ 3. Сведения за пространствата D{Rn) и S(Rn) 46
§ 4. Пространства D7(Rn) и S;(Rn) ' 49
§ 5. Диференциране на разпределения 55
§ 6. Тензорно произведение и конволюция на разпределения. Потен¬циали 66
§ 7. Интегрални трансформации 83
§ 8. Фундаментални решения на линейни диференциални оператори с
постоянни коефициенти и приложение към обобщената задача на Коши 127
Глава III Канонизиране и метод на характеристиките
§9. Канонизиране. Намиране на общо решение .. 142
§ 10. Метод на характеристиките. Задачи на Коши, Гурса и Ларбу.
Функция на Риман 161
§11. Уравнение на струната. Смесена задача. Физическа интерпрета¬ция 174
§ 12. Обобщено решение. Особености 192
Глава IV
Метод на разделяне на променливите (метод на Фурие)
§ 13. Хиперболични уравнения 202
§ 14. Параболични уравнения 21$
§ 15. Елиптични уравнения 223
Допълнение. Разделяне на променливите и функции на Бесел 234
Глава V Елиптични и параболични уравнения
§ 16. Оператор на Лаплас 244
§ 17. Субхармонични функции 264
§ 18. Класически и елиптични потенциали 276
§ 19. Функция на Грийн 288
§ 20. Елиптични уравнения от втори ред. Бихармонично уравнение. . 300
§ 21. Параболични уравнения 310
Глава VI Хиперболични уравнения и системи
§ 22. Характеристики. Привеждане на системите в каноничен вид.... 319
§23. Гранични задачи 326
§ 24. Интеграл на енергията. Задача на Коши 331
§ 25. Смесена задача за симетрични системи. Лисипативни гранични
условия 341
Литература 347

Неизползвана книга, подписана на първа страница.

1-Ръководство-по-частни-диференциални-уравнения
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.