Числени методи и програмиране

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  18-3-2019
  •  196

Автор:А. Бояджиев
Издателство:Техника
Страници:183
Корици:Меки
Година:1983
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Отлично
Числени методи и програмиране - Александър Бояджиев

Като нова книга
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор към второто издание
ГЛАВА 1. Въведение в числените методи и програмирането
1. Използуване на цифровите електронни изчислителни машини
в строителството . .
2. Предмет на програмирането и числените методи
1. Предмет на програмирането
2. Предмет на числените методи   . .
3. Алгоритъм
1.3 Принципна блокова схема на автоматична изчислителна ма¬шина *
1. Блокови схеми за описание на алгоритми
2. Езици за програмиране
ГЛАВА 2. Програмиране на ФОРТРАН
1. Общи бележки
2. Бланки на ФОРТРАН
11.1. Бланки и перфокарти за програми
2.2. Бланки и перфокарти за данни
3. Допустими символи
3.1. Основни символи
12.1. Други символи
12.1. Константи
4.1. Цели константи
4.2. Реални константи
12.1. Текстови константи
12.1. Променливи
12.1. Масиви и индексирани променливи
13.1. Понятие за масиви и индексирани променливи
13.2. Деклариране на масиви
2.7; Аритметични операции и изрази — ....
2.7.1. Аритметични операции
2.7.2. Стандартни функции
2.7.3. Аритметични изрази .
2.8. Оператор за присвояване .
2.9. Оператори за преход
2.9.1. Оператор за безусловен преход
2.9.2. Оператор за аритметичен условен преход
2.9.3. Оператор за логически условен преход
2.9.4. Оператор за пресметнат преход
2.10. Оператори STOP и END
2.10.1. Оператор STOP
2.10.2. Оператор END
2.11. Празен оператор
2.12. Цикли
2.12.1. Оператор за цикъл
2.12.2. Многократни цикли
2. Оператори за въвеждане на данни и извеждане на резултати
2. Оператор за четене на перфокарти
2. Оператор за текстов печат
2. Оператор за разпределение
2. Въвеждане и извеждане на масиви
2. Процедури
2. Функции *
2. Подпрограми
2. Оператор COMMON
2. Оператор DATA
2. Обработка на програма
2. Работа без. библиотеки
2. Работа с библиотеки
ГЛАВА 3. Числени методи
4. Числено решаване на уравнението/(л:)=.0
3. Метод на субституциите
4. Итерационен метод
5. Метод на хордите
6. Метод на допирателните
5. Числено интегриране
2. Метод на правоъгълниците . .
3. Метод на трапеците
4. Метод на параболите
5. Формули от Гаусов тип
ГЛАВА 4. Числено решаване на диференциални уравнения
5. Метод на Рунге и Кута за числено интегриране на обикновени диференциални уравнения от първи ред
5. Метод на Рунге и Кута за числено решаване на системи обикновени диференциални уравнения
5. Числено решаване на обикновени диференциални уравнения по метода на крайните разлики
5. Числено решаване на частни диференциални уравнения по метода на крайните разлики
5. Метод на крайните разлики за решаване на уравнение от елиптичен тип. Задача на Дирихле за уравнението на Лаплас
5. Метод на решетките за уравнение от параболичен тип . .
5. Метод на крайните разлики за уравнения от хиперболичен тип
5. Метод на решетките за числено решаване на бихармонично уравнение
ГЛАВА 5. Емпирични формули
11.2. Метод на средните
11.3. Метод на най-малките квадрати
Литература

1-Числени-методи-и-програмиране


Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.