Сборник от задачи по проективна геометрия

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  18-3-2019
  •  137

Автор:Никола Мартинов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:103
Корици:Меки
Година:1965
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 220 Състояние: Много добр
Неизползвана книга.
Неизползвана книга.

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 1
Глава първа
Построяване на проективното пространство. Теореми на Дезарг за перспективните триъгълници
§1 (1—5). Инцидентност на елементите в проективното пространство 3
§2 (6—14). Наредба на елементите в проективното пространство 7
§ 3 (15—28). Конфигурации. Теорема на Дезарг за перспективните триъгълници . 13
Глава втора
Проективности между едноизмерими фигури
§ 4 (29—43). Перспективности и проективности. Допълване на проективности . . 22
§ 5 (44—49). Двойно отношение и хармонични групи 29
§ 6 (50—61). Двойни елементи на проективност в едноизмерима фигура ; хиперболични,
параболични и елиптични проективности 33
§7 (62—81). Инволюции 40
§ 8. (82—90). Подобност и еднаквост 49
Глава трета
Криви от втора степен и втори клас. Конични сечения
§9 (91—105). Приложения на теоремите на Паскал и Брианшон ; частни случаи на тези теореми 51
§ 10 (106—123). Полюси и поляри относно конично сечение 56
§11 (124 — 127). Сноп конични сечения. Теорема на Дезарг 61
§ 12 (128—142). Проективности между криви от втора степен 63
Глава четвърта
Проективности между дву измерими фигури
§ 13 (143—164). Колинеация. Двойни елементи на колинеация в равнината ... 67
§ 14 (165—177). Афинитет 78
§ 15 (178—187). Подобност и еднаквост 85
§ 16 (188—193). Корелация. Полярност 88
Глава пета
Aфинни и метрични свойства на коничните сечения
§ 17 (194—201). Афинни свойства на коничните сечения 92
§ 18 (202—227). Метрични свойства на коничните сечения 95
Използувана литература 104

---
В сборника се разглеждат задачи, съответствуващи на лекциите по проективна геометрия, които се четат сега на студентите от Математическия факултет на Софийския университет. С оглед на това повечето от задачите се разглеждат в Евклидовия модел на проективната геометрия, а някои задачи са от Евкли-довата геометрия. Това прави сборника използуваем от по-широк кръг читатели и той освен на студентите по математика ще бъде полезен и на студентите от техническите висши учебни заведения, които изучават дескриптивна геометрия.
Художник Т. Кръстев

Худ. редактор М. Апостолова
Техн. редактор Л. Коларова Коректор М. И л ч е в а
Редактор Б. Петканчин
Дадена за набор на 15. IX. 1964 г. Печатни коли 6,75 Изд. № 12596 1-4
Подписана за печат на 12. XI. 1964 г.
Издателски коли 6,75 Тем. № 521
Формат 65/92/16 Тираж 2570
Държ. печатница „Г. Димитров“, пор. № 1249

1-Сборник-от-задачи-по-проективна-геометрия
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.