80 теми за подготовка за националния изпит по математика

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  18-3-2019
  •  163

Автор:Руси Русев, Николай Райков
Издателство:Недкова&Математика
Страници:220
Корици:Меки
Година:2005
Броя:1
ISBN:9548342170 Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Много добр
80 теми за подготовка за националния изпит по математика - Р, Русев, Н. Райков

За ученици, кандидатстващи в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии и в СОУ и в професионални гимназии с утвърден държавен план, след завършен 7. клас
София • 2005

***
ПРЕДГОВОР
През учебната 1999/2000 г. съгласно Наредба № 6 на МОН, завършилите 7. клас ученици и кандидатстващи в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии и СОУ и в професионални гимназии с утвърден държавен прием с природо-математически профил, ще полагат и НАЦИОНАЛЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА. Съгласно документите на МОН, той се състои в решаването на две задачи — една по алгебра и една по геометрия. Всяка задача съдържа две подусловия — а) и б), които могат да бъдат зависими или независими. За решаването на първите под условия на задачите се изисква владеене на основните понятия, правила и Твърдения, умения за прилагането им. За решаването на вторите под условия е необходимо по-задълбочено математическо мислене, комбинативност и изобретателност при прилагането на знанията и уменията. Решенията на задачите трябва да бъдат написани пълно и изчерпателно, да съдържат логически обосновки на съответните пресмятания, построения и доказателства.

Всяко пълно решено подусловие се оценява с 4 точки. Оценяването на всяка писмена работа се извършва по формулата:

Оценката = 2 + 0,25 к,

където к е сбор от получените точки при оценяването на двете задачи.

Задачите се съставят върху учебното съдържание, определено в учебната програма по математика за 7. клас.

1-бз-80-теми-за-подготовка-за-националния-изпит-по-математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.