Елементарни функции

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  16-3-2019
  •  129

Автор:Иван Проданов
Издателство:Народна просвета
Страници:236
Корици:Меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Елементарни функции - Иван Проданов
Неизползвана книга, подписана на първа страница.

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
Глава първа. РЕАЛНИ ЧИСЛА 11 § 1. Множества и изображения 12 2. Абелеви групи 17 8. Пръстени и полета 21
1.1. Наредени полета 31
1.2. Непрекъснати полета 41 Задачи към глава първа 46 .
Глава втора. НЕПРЕКЪСНАТИ ФУНКЦИИ 49 § 1, Функции на един реален аргумент 50
2.1. Непрекъснатост в точка 52
2.2. Непрекъснатост 60
2.3. Теорема на Вайерщрас 62
2.4. Теорема на Болцано 65
2.5. Равномерна непрекъснатост 68
2.6. Монотонни функции 72
2.7. Обратни функции 76
2.8. Граници на функции, когато аргументът клони към крайна граница
§ 10. Граници на функции, когато аргументът дивергира към безкрайност
§ 11. Функции, които дивергират към безкрайност 90
§ 12. Продължаване по непрекъснатост 94
§ 13. Изпъкналост и вдлъбнатост 98
§ 14. Периодични функции 104
Задачи към глава втора 108
Глава трета. ЕЛЕМЕНТАРНИ ФУНКЦИИ 110 § 1. Хомоморфизми между абелеви групи 111
3.1. Показателни функции 117
3.2. Естествен хомоморфизъм за g 120
3.3. Съществуване на нетривиални показателни функции 126
3.4. Класически означения за показателните функции 132
3.5. § 6. Естествена показателна функция и естествен логаритъм 135 § 7. Функция на степен функция 140 § 8. Логаритмични функции 140
3.6. § 9. Едномерен торус 143
3.7. § 10. Тригонометрична група 148
3.8. §11. Периодичност на непрекъснатите характери 149 § 12. Изследване на координатните функции на един непрекъснат характер § 13. Естествен хомоморфизъм за ЅГ 157
3.9. § 14. Съществуване на нетривиални непрекъснати характери 161 § 15. Функциите косинус и синус 167 § 16. Функциите тангенс и котангенс 168 § 17. Функциите аркуссинус и аркускосинус 172 § 18. Функциите аркустангенс и аркускотангенс 176
3.10. § 19. Елементарни функции 178
3.11. Задачи към глава трета 183
3.12. Глава четвърта. ПРОИЗВОДНИ 190
§ 1. Диференцируемост в точка 191
§ 2. Диференцируе1Лост 198
§ 3. Производни на обратните функции 200
§ 4. Диференцируемост на елементарните функции
§ 5. Теореми на Ферма и Рол 208
§ 6. Теорема за крайните нараствания 212
§ 7. Обобщена теорема за крайните нараствания
§ 8. Производни от по-висок ред 220
§ 9. Изпъкналост и втори производни 223
3.13. § 10. Локални екстремуми и производни 225 Задачи към глава четвърта 231 Глава пета. ПРЕСМЯТАНЕ СТОЙНОСТИТЕ НА ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ ФУНКЦИИ 235 § 1. Полином с отнапред дадени производни в една точка 236 § 2. Теорема на Тейлър 238
3.14. § 3. Пресмятане стойностите на ех 241
3.15. § 4. Пресмятане стойностите на косинуса и синуса 245
3.16. § 5. Пресмятане стойностите на аркустангенса 247
3.17. § 6. Пресмятане на числото п 249
3.18. § 7. Теорема на Тейлър с остатък във формата на Коши 253
3.19. § 8. Пресмятане на естествените логарит.чи 254
3.20. § 9. Пресмятане на десетичните логаритми 259
3.21. § 10. Полиноми на Маклорин за функцията (1+х)а 259
3.22. Задачи към глава пета 261

1-Елементарни-функцииКатегория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.