Математическа логика

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-3-2019
  •  153

Автор:Л. Дерелиев
Издателство:Техника
Страници:232
Корици:Меки
Година:1968
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Много добр
Математическа логика - Любомир Дерелиев

СЪДЪРЖАНИЕ *
Предговор 3
Употребени символи и съкращения 5
Символика на съждителното смятане у различни автори 6
Увод 7
Подготвителна глава. Двоична бройна система. Вариации с повторения . 15
СЪЖДИТЕЛНО СМЯТАНЕ
Глава 1. Предмет на съждителното смятане 27
Глава 2. Логически операции 37
Глава 3. Изрази на съждителното смятане и техни верностни стойности 54
Глава 4. Булеви функции 74
Глава 5. Закони на съждителното смятане. Нормални форми на изразите на съждителното смятане 89
Глава 6. Правила за извод
Глава 7. Канонични нормални форми на изразите J30
Глава 8. Алгебра на множествата 151
Глава 9. Алгебра на релейно-контактните и електронни схеми. Булева алгебра 191
Глава 10. Идея за аксиоматично изграждане на съждителното смятане . 195
ПРЕДИКАТНО СМЯТАНЕ
Глава 11. Идея за предикатно смятане 202
Решения на някои задачи 221
Литература 232

***
ПРЕДГОВОР
Предназначена за първоначално изучаване на математическата логика, настоящата книга е достъпна за най-широк кръг читатели. В нея подробно се излагат основите на съждителното смятане, а за предикатното смятане се дава само идея Посочени са освен това някои приложения на математическата логика в теорията на множествата, при анализа и синтеза на релейно-контактни и електронни схеми и др.

В книгата не се разискват въпроси от рода на следните дали математическата логика е математика или логика, какво е нейното отношение към формалната и диалектическата логика и пр. Тези въпроси придобиват определен смисъл и стават интересни едва след като се познава математическата логика.

Такъв подход е житейски оправдан : когато детето още не е проходило, майката не му дава дефиниция „що е ходене“, а го поддържа и му помага да проходи.

При написването на книгата освен наличната литература съм използувал лекциите по математическа логика и ценните напътствия на академик проф. д-р Боян Петканчин, за което му изказвам сърдечна благодарност.

Авторът

***
Тази книга е предназначена за първоначално изучаване на математическата логика. В нея се излагат подробно основите на съждителното смятане, а за предикатною смятане се дава само идея. Освен това посочени са някои приложения на математическата логика в теорията на множествата, при анализа и синтеза на релейно-контактни и електронни схеми и др.

Книгата ще ползува най-широк кръг читатели: учители, инженери, студенти, ученици и др.
5t (023)

1-Математическа-логика
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.