Линейна алгебра и аналитична геометрия

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-3-2019
  •  218

ПРОДАДЕНА

Автор:М. Гаврилов, Г. Станилов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:264
Корици:Меки
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Отлично
Линейна алгебра и аналитична геометрия - Михаил Гаврилов, Грозьо Станилов (Неизползвана книга)

В учебника са дадени основните сведения за матрици, детерминанти, системи линейни уравнения, линейни пространства и линейни оператори. Разглежда се теорията на евклидовите пространства, на операторите в тях, на билинейните и квадратичните форми и привеждането им в каноничен вид. Изгражда се класическата аналитична геометрия на равнината и пространството. Въвежда ce разширеното евклидово пространство и се прави афинна и метрична класификация на кривите и повърхнините от втора степен. При изложението на материала е приложен интегралният подход.

Учебникът е предназначен предимно за студентите от специалността информатика в Софийския университет, а също така и за специалностите математика и информатика, физика и математика, математика в СУ, ПУ и ВПИ — Шумен. Той ще бъде несъмнено полезен и за студентите от ВТУЗ.

© Михаил Борисов Гаврилов, Грозьо Станилов Иванов 1991 г. с/о Jusautor, Sofia

***
ПРЕДГОВОР
Учебникът е написан съгласно програмата, по която от пет години се четат лекциите на студентите по информатика от Софийския университет „Климент Охридски“. Той съдържа традиционно изучаван в университета класически материал по дисциплините линейна алгебра и аналитична геометрия, представен в подходяща форма. Интегрирането на двете математически дисциплини в една при чувствително намален хорариум за преподаването й ни накара да приложим най-рационални методи, разбира се, не накърнявяйки научната страна на изложението на университетския материал.

Изложението започва с елементарни сведения за векторното смятане със свободните вектори и след приложението му за изграждане аналитичната геометрия на права в равнина и на права и равнина в пространството се пристъпва към детерминантите, необходимостта от които вече е почувствана. Изгражда се теорията на линейните и евклидовите (унитарните) пространства, както и на линейните оператори, свързани с тях. Разгледан е въпросът за инвариантите на полином на произволен брой променливи, ^о-нататък се прави приложение в аналитичната геометрия за изучаване на афинните и на метричните свойства на кривите и повърхнините от втора степен. Обърнато е внимание на геометричната същност на изучаваните обекти.

Учебникът ще бъде полезен не само за студентите по информатика. Той може да бъде използван и от студентите по математика в университетите и висшите научни институти, както и от студентите във всички висши учебни заведения, за които е предвидено изучаване на линейна алгебра и аналитична геометрия.

Авторите

1-Линейна-алгебра-и-аналитична-геометрия

Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.