Сборник от задачи по геометрия за 7.-10. клас

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  14-3-2019
  •  178

Автор:Величко Михайлов, Коста Коларов, Петко Арнаудов, Христо Лесов, Уляна Баталска
Издателство:Народна просвета
Страници:262
Корици:Меки
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Много добр
Сборник от задачи по геометрия за 7.-10. клас / Величко Михайлов, Коста Коларов, Петко Арнаудов, Христо Лесов, Уляна Баталска

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор S
§ 1. Сбор от ъглите на триъгълник. Успоредни правя
Еднакви триъгълници . 5
§ 2. Успоредник 11
§ 3. Лице на триъгълник, успоредник и трапец 18;
§ 4. Окръжност. Окръжност и ъгъл. Вписан и описан триъгълник и чети¬риъгълник 27
§ 5. Сбор и разлика на вектори. Произведение на вектор с число. Медицентър
§ 6. Средна отсечка на триъгълник в трапец 47
§ 7. Хомотетия 54
§ 8. Пропорционални отсечки. Теорема на Талес 57
§ 9. Свойство на ъглополовящите в триъгълника 61<
§ 10. Подобност. Признаци за подобност на триъгълници 64
§ 1 1. Свойства на секущите на окръжност, които минават през точка, нележаща на нея 72
§ 12. Подобни фигури. Връзка между лицата на подобните многоъгълници 77
§ 13. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник 81
§ 14. Алгебричен метод за решаване на построигелни задачи в планиметрията 89
§ 15. Скаларно произведение на два вектора в равнината и приложения , . 92
§ 16. Тригонометрични функции . < 99
§ 17. Тригонометрични зависимости в правоъгълен триъгълник ..... 103
§ 18. Правилен многоъгълник 109
§ 19. Основни тригонометрични равенства. Приложения . ... ‘ «... 113
§ 20. Изследване и графики на тригонометричните функции 125
§ 21. Тригонометрични уравнения и неравенства " ..131
§ 22. Решаване на триъгълник. Косинусова теорема 142
§ 23. Решаване на триъгълник. Синусова теорема 147
§ 24. Лице на многоъгълник . . • 153
§ 25. Прави и равнини в пространството. Успоредност и успоредно проек¬тиране ... 169
§ 26. Ортогоналност в пространството. Ортогонално проектиране 175
§ 27. Изпъкнал многостен. Призма и паралелепипед 181
§ 28. Пирамида. Пресечена пирамида 186
§ 29. Скаларно произведение на два вектора в пространството.
Приложения . 193
§ 30. Лице на повърхнина на многостен 200
§ 31. Обем на многостен 207
§32. Дължина на окръжност 216
§ 33. Лице на кръг и частите му 220
§ 34. Цилиндър. Конус. Пресечен конус 226
§ 35. Лице на повърхнина на цилиндър, конус и пресечен конус 232
§ 36. Обем на цилиндър, конуси пресечен конус 238
§ 37. Сфера и кълбо. Сечение на сфера с равнина . 247
§ 38. Обем на кълбо 253
§ 39. Повърхнина на сфера . . ... 257

1-Сборник-от-задачи-по-геометрия-за-7-10-клас
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.