Елементарна математика: Алгебра

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  14-3-2019
  •  125

Автор:Любомир Илиев, Спас Манолов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:340
Корици:Твърди
Година:1956
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 230 Състояние: Много добр

СЪДЪРЖАНИЕ

Из предговора към първото издание

Предговор към второто издание

Въведение

§ 1 Множества ...

§ 2 Основни числови множества

§ 3 Разположеност на числовите полета

§ 4 Съответствие между числови и точкови множества

Част I

АЛГЕБРИЧНИ ИЗРАЗИ

Глава I. Многочлени ...

§ 5 Аналитични изрази

§ 6 Функции .

§ 7 Тъждествени преобразувания и рационални операции над аналитични изрази

§ 8 Едночлени

§ 9 Многочлени

§ 10 Функции, представени с многочлени на един аргумент и графич-

ното им представяне ...

§ 11 Графики на някои, многочлени ......-т

§ 12 Теореми за тъждественост на многочлени

§ 13 Действия с многочлени. Пръстени на многочлените над число'Бо поле или над числов пръстен . ....

§ 14 Формули за съкратено умножение. Някои основни тъждества . . .

§ 15 Деление на многочлени

§ 16 Разлагане многочлени на множители

Глава II. Дробни рационални изрази

§ 17 Видове рационални изрази. Представяне и действия с тях ....

§ 18 Полето на рационалните изрази . . . .

§ 19 Тъждествени преобразувания на дробни рационални изрази .....

§ 20 Степен с цял отрицателен и нулев показател

§ 21 Изследване на дробни рационални функци

Глава III. Ирационални изрази .....

§ 22 Радикали над полето на реалните числа ...

§ 23 Преобразуване на изрази, съдържащи радикали ...

§ 24 Степен с дообен показател . . .

§ 25 Изследване на ирационални функции 

Част II

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА Глава IV. Общи свойства 161

§ 26 Уравнения 161

§ 27 Еквивалентни уравнения 162

§ 28 Неравенства . . . . • 169

Глава V. Уравнения и неравенства от първа степен 180

§ 29 Линейни уравнения 180

§ 30 Линейни системи 189

§ 31 Решаване на системи въз основа на понятието еквивалентност . . 199

§ 32 Неравенства и системи неравенства от първа степен 207

Глава VI. Уравнения и неравенства от втора и по-висока степен .... 219

§ 33 Квадратни уравнения . 219

§ 34 Уравнения, които се свеждат към квадратни 225

§ 35 Дробни уравнения 236

§ 36 Ирационални уравнения ... 242

§ 37 Системи уравнения от втора степен с две неизвестни 252

§ 38 Неравенства от степен, по-голяма от единица 257

§ 39 Ирационални неравенства с един аргумент 269

§ 40 Някои забележителни неравенства — .... 275

Част III

КОМБИНАТОРИКА

§ 41 Съединения без повторения . . 291

§ 42 Съединения с повторения 301

Част IV ПРОГРЕСИИ

§ 43 Аритметична прогресия • . . 313

§ 44 Геометрична прогресия 322

§ 45 Аритметични редици от произволен ред • . . 328

§ 46 Безкрайна намаляваща геометрична прогресия • . . 333

Използувана литература 338

Съдържание 339

Редактор : Златка Петрова Художник на корицата : П. Петрунов Техн. редактор.? М. Топашка Коректор : Н. Николова

Дадена за набор на 24. V. 1956 г. Подписана за печат на 31. VII. .956 г.

Печатни коли: 21*25 Издателски кати : 21*25

Формат: 65/92/16 Тираж: 1563 Издат. 5666 1-4, тем. .Né 536

1-Елементарна-математика-Алгебра

Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.