Аналитична геометрия

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  13-3-2019
  •  36

Автор:Г. Тотов, С. Манолов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:266
Корици:Твърди
Година:1957
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 230 Състояние: Много добр
ПРЕДГОВОР
Настоящият учебник по аналитична геометрия е написан съг-ласно програмата на предмета Висша математика, който се изучава от студентите на Строителния и на Хидротехническия факултет при Инженерно-строителния институт. По-късно ще бъде издаден учебник по математически анализ, с което ще се даде пълно учебно помагало на студентите при изучаването на предмета Висша математика. Намираме, че настоящият учебник може да служи и на студентите от другите висши технически учебни заведения и на всички други лица, които искат да се запознаят с основите на аналитичната геометрия. По учебника смятаме за необходимо да обърнем вниманието на читателя върху следното :

1. Навсякъде, където това беше възможно, се опитахме да обясним същността и основната идея на аналитичната геометрия, а именно съответствието между геометрични и алгебрични обекти. Смятаме, че без това един учебник по аналитична геометрия губи от същността на излаганата в него материя.

2. Поради естеството и предназначението на учебника се наложи да вмъкнем и материал, който по същество не принадлежи на аналитичната геометрия (детерминанти, линейни уравнения). Това се е правило досега и в други учебници по аналитична геометрия, предназначени за висши технически учебни заведения.

3. При излагането на векторната алгебра направихме известно разделяне на материала. Още в първата глава са дадени общи сведения за свободните вектори и основните операции събиране и изваждане. След това в шеста глава _ е продължено изграждането на векторната алгебра. Въпреки че такова подреждане на материала не е общоприето, смятаме, че то е оправдано заради яснотата, с която са изложени още първите глави на учебника.

4. По начало беше замислено да се напише този учебник като аналитична геометрия в реалното обикновено Евклидово пространство. След това обаче авторите решиха да отстъпят от тази принципна позиция, като се убедиха в необходимостта да се вмъкнат аналитични елементи както от разширеното Евклидово пространство (безкрайни точки), така и от комплексното Евклидово пространство (имагинерни точки, криви и др.).

5. При написването на учебника се ползувахме от всички известни на нас курсове по аналитична геометрия, като по-основните сме изброили накрая.........

1-Аналитична-геометрия

Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.