Тестове и правила по български език за 6. клас

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-3-2019
  •  45

Автор:Донка Кънева
Издателство:Калоянов - Бургас
Страници:208
Корици:Меки
Година:2007
Броя:1
ISBN:9549519643 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Добро
Тестове и правила по български език за 6. клас: Учебно помагало - Донка Кънева

Забележка: Здраво книжно тяло, много внимателно използвано пособие, незначителен печатарски дефект (не е засегнат текста).

СЪДЪРЖАНИЕ
стр.
Текст
Текстът в речевото общуване 3
Тест. Текстът в речевото общуване 9
Текстът в научната сфера на общуване 13
Изречение
Видове изречения по цел на общуване и по състав. Главни и второ¬степенни части на простото изречение 18
Тест. Видове прости изречения. Главни и второстепенни части на
простото изречение 26
Видове прости изречения по състав
Безподложни, безглаголни и безлични изречения 30
Тест. Безподложни, безглаголни и безлични изречения 33
Обособени части 36
Вметнати думи и изрази 42
Тест. Обособени части. Вметнати думи и изрази 46
Тест. Просто изречение 51
Сложно изречение
Видове сложни изречения 55
Видове сложни съчинени изречения 61
Тест. Сложно съчинено изречение 67
Думата като морфологично средство в текста 72
Тест. Думата в текста 77
Части на речта
Местоимения 81
Тест. Лични, показателни, въпросителни и относителни местоимения 88
Притежателни местоимения 91
Възвратни местоимения 95
Неопределителни местоимения 99
Отрицателни местоимения 102
Обобщителни местоимения 105
Тест. Притежателни, възвратни, неопределителни, отрицателни и обобщител¬ни местоимения 109
Тест. Местоимения 112
Глагол 116
Залог на глагола 120
Тест. Глагол. Залог на глагола 124
Нелични глаголни форми. Причастия 127
Сегашно деятелно причастие 130
Минало свършено деятелно причастие. Минало несвършено деятелно при¬частие 134
Минало страдателно причастие 138
Тест. Причастия 141
Деепричастие 144
Тест. Причастия и деепричастие 147
Система на глаголните времена 150
Тест. Прости глаголни времена 154
Сложни глаголни времена. Минало неопределено време на глагола 157
Минало предварително време 160
Бъдеще време в миналото 163
Тест. Сложни глаголни времена 165
Думата в речниковия състав на българския език 169
Домашни думи. Чуждици и заемки 173
Звукови промени в думата. Звуковете и буквите в българския език 177
Промени в гласните звукове в българския език 181
Промени в съгласните звукове в българския език 185
Тест. Звукови промени в думата 190
Тест. Годишен преговор 194
Запомнете правописа и правоговора на тези думи 201
Отговори на тестовете 205

Тестове и правила по български език за шести клас
/учебно помагало/
Българска, първо издание, 2007 г. Автор: Донка Николова Кънева Рецензент: доц. д-р Галя Христозова Коректор: Виолета Стоянова Предпечатна подготовка: ИК “Калоянов” Автор на корицата: “Инфомакс”-ООД Формат 70/100/16, Печатни коли 13 ISBN 954 9519 64 3 Издателство: “Калоянов” ЕООД - Бургас 

1-Тестове-и-правила-по-български-език-за-6-клас
Категория › 5.-8. клас

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.