Съчинението разсъждение. Практическо помагало за 7. клас

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-3-2019
  •  33

Автор:Анелия Бабалева
Издателство:Кронос
Страници:287
Корици:Меки
Година:2004
Броя:1
ISBN:9548516829 Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Много добр
Kamo ce onupa на своя преподавателски опит, авторката си поставя за цел да попълни евентуални пропуски в знанията на седмокласниците, съществени както за обучението им по литература в училище, така и за отлич-ното им представяне на изпита За езиковите гимназии. Помагалото съдържа:

Подробни указания 3а структурата и оформлението на съчинението разсъждение

Опорни факти 3а анааща на всяко от изучаваните в 7 клас произведения

Дефиниции на основните литературни термини и понятия

Подробен списък на художест-вено-изразните средства в литературните творби от програмата 3а 7. кпас

Практически правила 3а избягване на правописни, граматични, стилистични и пунктуационни грешки

Обширната справочна част прави настоящото помагало полезно не само 3а седмокласници, но и за ученици от гимназиалния курс.

Цена 7 лв. 

***
Съдържание
Уводни думи ..................................................................5

Първи раздел: Насоки за писане на съчинение разсъждение по проблем от изучавано литературно произведение ...............7
Изисквания към стила, езика и външното оформление на съчинението разсъждение.............................16
За изпита - откровено..................................................17
Да пишем заедно..........................................................19
Втори раздел: Теория на литературата.......................39
Трети раздел: Кратък анализ и художествено-изразни средства в изучаваните литературни произведения...........57
„Маминото детенце“, Любен Каравелов..............57
„На прощаване в 1868 г.“, Христо Ботев..............71
„Немили-недраги“, Иван Вазов..............................84
„Една българка“, Иван Вазов..............................115
„Опълченците на Шипка, 11 август 1877 г.“, Иван Вазов ..........138
„Българският език“, Иван Вазов........................153
„До Чикаго и назад“, Алеко Константинов......164
„Ангелинка“, Елин Пелин.....................................178
„По жицата“, Йордан Йовков...............................189
Четвърти раздел: Съчинения разсъждения на седмокласници..............198
Неновата половин душа........................................198
Красотата на лирическия герой в стихотворението „На прощаване“ от Христо Ботев........................203
„Тъй свършваха тогава предтечите на зорницата на българското Освобождение“, „Немили-недраги“, 
V глава, Иван Вазов...............................................208
Поведение на роб или свободен човек е поведението на баба Илийца.................................................212
Безпримерният подвиг на опълченците............216
„Език свещен на моите деди“, „Българският език“,
Иван Вазов...............................................................224
Ню Йорк, градът - емблема на Америка...........228
„Рано сутрин на Възнесение“ - среща с идеала, „Ангелинка“, Елин Пелин....................................234
Да приемеш чуждата мъка като своя, „По жицата“,
Йордан Йовков.............................................. ........240
Пети раздел: Анализ на най-често допусканите грешки в писмен текст по проблем от литературно произведение във връзка с оценяваните в него компетентности и критериите за проверка и оценка на съчинение разсъждение. Практически правила...245
Правописни проблеми..........................................245
Граматични проблеми...........................................266
Лексикални проблеми...........................................267
Правила при пренасяне на думите.......................268
Правила при цитиране...........................................270
Пунктоация..............................................................272
Азбучен показалец на литературните термини и похвати.............282

2-Съчинението-разсъждение-Практическо-помагало-за-7-клас
Категория › 5.-8. клас

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.