Пойни и декоративни птици

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  9-3-2019
  •  219

ПРОДАДЕНА

Автор:Н. Кузмин, А. Рибанин
Издателство:Земиздат
Страници:161
Корици:Меки
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 205 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор към българското издание 5
Предговор    12
Помещения за птиците и грижи за тях 15
Клетки, кафези" и волиери 15
Къпалки, поилки и хранилки 23
Устройство на гнездилките 25
Дезинфекция и поддържане на клетките 26
Хранене на птиците   27
Храна за дивите пойни птици ! 29
Храна за канарчетата 33
Храна за канарчетата при линеене , 35
Храна за папагалите 37
Храна за тъкачите  39
Опазване и привличане на пойните и полезните птици 40
Как се правят птичи гнездилки и хранилки 41
Диви пойни птици 45
Семейство Дроздови 46
Славей 46
Синьогушка (синьошийка)  49
Червеногушка (червеношийка, червеногръдка) 50
Дроздове 51
Семейство Коприварчета 54
Черноглаво коприварче (циганско славейче) 54
Градинско коприварче 55
Ястребогушо коприварче (ивичесто коприварче) 56
Брезов певец   58
Градински присмехулник 59
Шаварчета 60
Семейство Чучулиги 62
Полска чучулига (пеяк, чевърлига, нивенска чучулига) .... 62
Степна чучулига (дебелоклюва чучулига) 62
Горска чучулига   63
Семейство Скорцови 64
Обикновен скорец (сковранец, косар, саръджа) 64
Розов скорец (пембян косар) 66
Индийски скорец (мейна) 67
Семейство Авлигови 68
Обикновена авлига (саръасма, златен кос, гроздарка, профирка) 68
Семейство Сврачки 69
Червеногърба сврачка (градинска сврачка, магарешник, конска
сврачка, живодерче)    69
Семейство Синигери  70
Голям синигер (цинек, кратунарче, чичопей, сланлнарче) .... 71
Черен синигер (боров синигер) 71
Син синигер   72
Тъмноглави синигери 73
Качулат синигер     73
Торбогнезден синигер  73 
Дългоопашат синигер 74
Семейство Кралчета 74
Жълтоглаво кралче 74
Семейство Орехчета . . . . , 75
Семейство Стърчиопашки 76
Горска бъбрица 76
Семейство Копринарки 77
Семейство Зидарки 78
Горска зидарка (лепач, бръглеш) 78
Семейство Овесарки ; ' 80
Жълта овесарка (сламарка, жълтурка) 80
Градинска овесарка 81
Златиста овесарка 81
Горска овесарка 82
Малка овесарка 82
Семейство Чинкови 83
Елшова скатия .  83
Брезова скатия 84
Щиглец (кадънка, кардерина, бодиланче, догуличе) 84
Зеленика (зеленушка, флор, жълтур) 86
Черешарка (зарзахванка, дебелочовка) 86
Чинка (сипка, зябка, шпинт)    • 87
Конопарче (гръстарче) 89
Червена чинка 90
Червенушка (зимка) 91
Кръсточовки (кривоклюни) 92
Тъпочовка 94
Диво канарче (органел) 95
Домашни пойни и декоративни птици 96
Канарчета 96
Пеене на домашните канарчета 106
Развъждане на канарчетата 113
Обучаване на младите мъжки канарчета в пеене 132
Конкурси и оценки 138
Хибридни канарчета  144
Тъкачи 146
Папагали 150
Едри папагали -, 150
Вълнисти папагалчета 152
Развъждане на вълнисти папагалчета 155
Обучаване на папагалите 157
Болести на пойните птици и тяхното лекуване 157
Неинфекциозни болести 158
Инфекциозни болести 161


1-Пойни-и-декоративни-птици

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.