Основни идеи на математиката и диалектическият материализъм. Част 1

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  8-3-2019
  •  127

Автор:Борис Чендов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:214
Корици:Меки
Година:1969
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Основни идеи на математиката и диалектическият материализъм. Част 1: Относно предмета и някои методи на математиката - Борис Чендов

Неизползвана книга.

Съдържание
Увод
Постановка на задачата за изследването на философските проблеми на математиката 5
1. Предварителни бележки относно характера на философски¬те проблеми на математиката 5
2. Изходни положения 13
2. Изходна философска позиция 13
2. Относно периодите на развитието на математиката 17
3. Относно пътя на изследване на формулираните в § 3 проблеми 19
Глава 1
Някои методи на построяване на математическите теории. Понятието «естествено число» в съвременната математика 21
11. Възникване и развитие на понятието за число. Задачата за обосноваването на аритметиката на естествените числа и възникването на съвременните методи на построяване на математическите теории 21
12. Теоретико-множественият метод в математиката. Относно понятията за кардинални и ординални числа 33
1.1. Относно някои елементи на наивната теория на множествата 33
4. Относно понятието за кардинални числа 47
5. Относно понятието за ординални числа 70
13. Съдържателно-аксиоматическият метод в математиката. От¬носно аксиоматиката на Пеано 75
14. Формално-аксиоматическият метод в математиката. Относно трактовката на естествените числа чрез средствата на изчислението на предикатите 86
15. Конструктивният метод в математиката. Относно конструктивната трактовка на естествените числа 102
м. Заключение към глава I : Общи бележки относно трактовката на понятието «естествено число» в съвременната математика 113
Глава II
Относно предмета на математиката и взаимоотношението между някои нейни методи 116
1. Дискусията върху същността и методите на математика¬та във връзка с проблемите на нейното обосноваване 116
21. Относно предмета на съвременната математика 144
22. Някои методологически изводи от схващането за математиката като наука за формално-абстрактни структури 157 Бележки 176
Допълнение 1 186 
Допълнение II 188 
Допълнение III 193 
Цитирана литература 197 
Резюме на руски език 200 
Резюме на английски език 205

1-Основни-идеи-на-математиката-и-диалектическият-материализъм-Част-1


Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.