Книга за извънкласно четене по математика. Част 2

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  8-3-2019
  •  140

Автор:А. А. Колосов
Издателство:Народна просвета
Страници:241
Корици:Меки
Година:1964
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Отлично
Книга за извънкласно четене по математика. Част 2 - А. А. Колосов

СЪДЪРЖАНИЕ
От автора . . 3
Глава I. Метод на математичната индукция
За индукцията, смелия физик и не по-малко смелия, но по-предпазливия математик 5
Ще се учим от неуспеха 10
В математиката за фактите отначало се досещат, а след това ги доказват 12
Да придобием опит в индуктивно математическо изследване ... 16
Поглед назад 26
Задачи 29
Малко история 32
Глава II. Прогресии и някои други редици
От някои задачи върху прогресии лъха дълбока древност .... 36
А защо аритметична и геометрична ? 45
За сумата на безкрайно множество от намаляващи събираеми ... 46
Геометрията в помощ на алгебрата 52
Задачи 54
Задачата за зайците и числата на Фибоначи 56
Задачи 65
Глава III. Как са били създадени първите логаритмични
таблици
Наченки на логаритмичните таблици и тяхното раждане 68
Преминаване от една система на логаритми към друга 73
Търсения на сполучлива основа 73
Гигантският труд на Бюрги и Непер 74
Числото е 79
Машините смятат 83
Задачи 92
Глава IV. Номограми от изравнени точки с успоредни скали
Що е номография ? 94
Смятащи чертежи 96
Функционална скала ИЗ
Основни формули за построяване на номограми с успоредни оси и равномерни скали ..... 108
Номограмм с успоредни оси и логаритмични скали . 115
Построяване на номограми 116
Самостоятелно построяване на номограми . 128
Координатната мрежа прави .чудеса“ 128
Глава V. За квадратурата на кръга и числото л
Из историята на числото п 134
За Архимел 154
Задачи 158
Г лава VI. За геометрията на Лобачевски
Намереният ръкопис 164
Два пътя 168
Сума от ъглите на триъгълника без постулата н» Евклид .... 170
Грешката на Лежандър • . . 175
Ние влизаме в нов геометрически свят * 180
Новият, непривичен за вас свят 183
.Коперник в геометрията“ 193
Глава VII. Тригонометрия
Спътник на астрономията 199
Как се създали първите таблици на тригонометричните величини . 201 
Индийците и народите на Средна Азия и Задкавказието дават своя
принос в развитието на тригонометрията 209
Тригонометрията постепенно приема съвременната форма и съ¬държание 211
Леонард Ойлер 214
Теорема на Ойлер и нейното използуване в теорията на правил¬ните многостени 217
Някои тайни на триъгълника . 221
Таблица на математическите символи, въведени от Ойлер .... 222
Глава VIII. Трептеливите движения и тригонометрията
Математиката прониква в областта на светлината, звука и електро-магнитните явления 224
Графики на трептеливите двчжения 229
Графично решаване на уравнения 237
16 Книга за извънкласно четене по математика 241

1-Книга-за-извънкласно-четене-по-математика-Част-2
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.