Забележителни точки в тетраедъра

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  8-3-2019
  •  164

ПРОДАДЕНА

Автор:Георги Паскалев, Иван Чобанов
Издателство:Народна просвета
Страници:155
Корици:Меки
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Забележителни точки в тетраедъра - Георги Паскалев, Иван Чобанов

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор . 3
Глава първа. . ; 7
ТРИСТЕНЕН ЪГЪЛ   . . . 7
§ 1. Спрегнати триедри 7
§ 2. Неравенства за ръбните и двустенните ъгли на триедър . 11
§ 3. Косинусови и синусови теореми за триедър 12
§ 4. Ос на описания конус на триедър  . 16
§ 5. Ос на вписания конус на триедър . 18
§ в. Изодинамичен лъч на триедър i . . . 20
§ 7. Ортоцентричен лъч на триедър  ; . .20
§ 8. Изогонален лъч на триедър ; . . ¡ . 21
§ 9. Задачи 23
Глава втора 26
БАРИЦЕНТРИЧНИ КООРДИНАТИ В ПРОСТРАНСТВОТО .. ... . 26
§ 10. Представяне на точките в пространството 26
§ 11. Геометрична интерпретация на барнцентричните координати ... 28
§ 15. Теореми на Жергон и Ван-Обел за тетраедър 31
§ 13. Разстояние между две точки 33
§ 14. Обем на тетраедър . 35
§ ¡5. Първа теорема на Чева за тетраедър 39
§ 16. Втора теорема на Чева за тетраедър. 42
§ 17. Задачи .. 45
Глава трета 55
ТЕТРАЕДЪР 55
§ 18. Бимедиани на тетраедъра 55
§ 19. Медиани на тетраедъра 57
§ 20. Бивисочини на тетраедъра 59
§21. Вписани сфери ¡ . . 64
§ 22. Център на антибисектрисите точки на тетраедър 67
§ 23. Педален тетраедър 70
§ 24. Точка на Лемоан 72
§ 25. Теорема на Шльомилх 76
§ 26. Синусови теореми за .тетраедър _ 78
§ 27. Теорема на Бретшнайдер 79
§ 28. Център и радиус на описаната око.то тетраедъра сфера .......... 80
§ 29. Теорема на Крел 83
§ 30. Антипаралели на тетраедър . 83
§ 31-. Тангенциален тетраедър ...... . . . . 86
§ 32. Точка на Монж . 87
§ 33. Права на Ойлер и сфера на Ойлер .... 88
§ 34. Теорема на ЛаЯбниц - - 90
§ 35. Разстояния между някои забележителни точки в тетраедъра . . . 91
§ 36. Задачи ... . . . . . ... . . . . 94
Глава четвърта 98
СПЕЦИАЛНИ ТЕТРАЕДРИ !‘8
§ 37. Някои приложения на първата теорема на Чева за тетраедър ... 98
§ 38. Ортоцентричея тетраедър . 103
§ 39. Ортоценгър и точка на Монж . . 108
§40. Забележителни сфери на ортоцентрични» тетраедър 110
§ 41. Равностенен тетраедър 111
§ 42. Метрични зависимости в равностенния тетраедър 113
§ 43. Сфера, допираща се до ръбовете на тетраедъра ......... 114
§ 44. Квазиописан тетраедър ¿ . 118
§ 45. Втори точки на Жергон и Нагел за квазиопњсан тетраедър. 122
§ 46. Изодинамичен тетраедър. Втори я-точки на изодинамичен тетра¬едър ...127
§ 47. Аятипаралелни; равнини и тангенциален тетраедър на изодинамичен тетраедър . . .132
§ 48. Изогонален тетраеддр ........— » . »..».». .... 135
§ 49. Правоъгълен тетраедър 139
§ 50. Концентрични сфери в правоъгълен тетраедър ... .... ... 144.
§ 50 Задачи . 147


1-Забележителни-точки-в-тетраедъра
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.