Математика в миниатюри. Книга 2

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  8-3-2019
  •  141

Автор:Сборник
Издателство:Наука и изкуство
Страници:157
Корици:Меки
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. Добро
СЪДЪРЖАНИЕ
Няколко думи от съставителя
Блез Паскал. ГЕОМЕТРИЧНИ ЕТЮДИ. Преведе от френски език Владимир Сотиров
За геометричното мислене
Изкуството да убеждаваме
Увод в геометрията
А. Поанкаре. ИНТУИЦИЯ И ЛОГИКА В МАТЕМАТИКАТА. Преведе от френски език Иван Рамаданов 30
Е. Борел. ЛОГИКА И ИНТУИЦИЯ В МАТЕМАТИКАТА. Преведе от френ¬ски език Иван Рамаданов 41
М. Ден. ДУХОВНОГО СВОЕОБРАЗИЕ НА МАТЕМАТИКА. Преведе от немски език Ралица Ковачева . 51
П. С. Александров. МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ОТКРИТИЯ И ВЪЗПРИЕМА¬НЕТО ИМ. Преведе от руски език Грозданка Благоева i 65
Дж. фон Нойман. МАТЕМАТИКЪТ. Преведоха от английски език Иван Ди¬мов ски и Иван Чобанов 70
Ж. Дийодоне. АБСТРАКЦИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКА ИНТУИЦИЯ. Пре¬веде от френски език Иван Рамаданов 82
П. Р. Халмош. МАТЕМАТИКАТА КАТО ТВОРЧЕСТВО. Преведе от ан¬глийски език Красимира Попова ...... 96
Дж. Е. Литълуд. КАК РАБОТИ МАТЕМАТИКЪТ. Преведе от английски език Красимира Попова 114
Б. Л. ван дер Варден. ХРУМВАНЕ И РАЗСЪЖДЕНИЕ В МАТЕМАТИКА¬ТА. Преведе от немски език Ралица Ковачева 126
Л. Гсрдинг. СОЦИОЛОГИЯТА, ПСИХОЛОГИЯТА И ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА. Преведе от английски език Красимира Попова 137
Вл. Сотиров. Коментари към Геометрични етюди на Блез Паскал . . .147

***
Единадесетте статии, включени във втората книга на Математика в миниатюри, са посветени на психологията^на математическото творчество, на математическото, откритие и на душевността на математика-творец.

Тази книга е предназначена за широк кръг читатели, интересуващи се от математиката като творчество и социална дейност.
© Боян Иванов Пенков, съставителство и предговор, 1986 г. © Владимир Христов Сотиров, коментари, 1986 г.

©Красимира Драгомирова Попова-Петрова
Иван Петров Рамаданов
Владимир Христов Сотиров
Грозданка Благоев* Спасова
Ралица Крумова Ковачева
Иван Христов Димовски
Иван Георгиев Чобанов
Превод, 1986 г.
с/о Jusautor, Sofia
Индекс 51

1-Математика-в-миниатюри-Книга-2
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.