Нови срещи с коничните сечения

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  8-3-2019
  •  167

Автор:Г. Станилов, А. Борисов
Издателство:Народна просвета
Страници:159
Корици:Меки
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Отлично
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 3
Глава 1
Лравоъгълна координатна система в равнината. Координати на точки л вектори
1. Координатна система 9
2. Координати на линейна комбинация на вектори İt
3. Аналитично изразяване на скалариото произведение и приложения 12
4. Задачи за самостоятелна работа 15
Глава 2
Уравнения иа права в равнината
11. Параметрични уравнения на права, определена с две точки . . .
12. Параметрични уравнения на права през точка, колинеарна на вектор 16
13. Общо уравнение на права - 17
14. Декартово уравнение на права 22
15. Нормално уравнение на права 24
16. Задачи за самостоятелна работа 27
Глава 3 Окръжност
21. Нормално уравнение на окръжност 27
22. Допирателна към окръжност 35
23. Задачи за самостоятелна работа 37
Глава 4 Елипса
1. Каонично уравнение на елипса 37
2. Изледване формата на елипсата 40
3. Директриси на елипса . . . 45
4. Параметрични уравнения на елипса. Приложение 48
5. Допирателна към елипса 50
6. Оптическо свойство на елипсата 52
7. Диаметри на елипса 53
8. Задачи за самостоятелна работа »... 57
Глава 5 Хипербола
5. Канонично уравнение на хипербола 58
6. Изследване на формата на хиперболата 60
7. Директриси на хипербола 70
8. Параметрични уравнения на хиперболата. Приложения .... 73
9. Допирателни към хипербола
10. Оптическо свойство на хиперболата 78
11. Диаметри на хипербола 80
12. Задачи за самостоятелна работа 84
Глава 6 Парабола
17. Канонично уравнение на парабола 84
18. Изследване формата на параболата 8g
19. Допирателна към парабола . 97
20. Оптическо свойство иа параболата 93
21. Диаметри на парабола öS
22. Задачи за самостоятелна работа 99
Глава 7
Елипсата, параболата и хиперболата като конични сечения
24. Конична повърхнина . 100'
25. Елипсата като конично сечение 102
26. Параболата като конично сечение 105
27. Хиперболата като конично сечение 106
Г л а в а 8
Смяна на координатната система. Приложения
9. Формули за смяна на координатната система
10. Уравнения на коничните сечения
11. Полярни уравнения на коничните сечения . . ... . . .
12. Опростяване на общо уравнение от втора степен с две неизвестни
13. Задачи sa самостоятелна работа
Глава 9
Коничните сечения като множества на някои забележителни точки в триъгълник
1. Множеството яа ортоцеитровете на променливия триъгълник ABC, когато върхът С описва права, успоредна на основата AB 127
2. Множеетвото на ортоцеитровете на променливия триъгълник ABC, когато върхът С описва права, пресичаща правата AB . . 128
3. Още едно общо уравнение на коничните сечения 131
4. Конструкции по точки на парабола и хипербола 133
5. Задачи за самостоятелна работа 135
ОТГОВОРИ, УПЪТВАНИЯ И РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА
13. Задачи от гл. 1 136
14. Задачи от гл. 2 •. . 13?
8. Задачи от гл. 3 - 138
23. Задачи от гл. 4 139
24. Задачи от гл. 5 145
25. Задачи от гл. 6 148
26. Задачи от гл. 8 152
27. Задачи от гл. 9 154
Използвана литература 156

Библиотека за ученика, серия "Алеф"

1-бз-Нови-срещи-с-коничните-сечения
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.