Операционно смятане

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  8-3-2019
  •  151

Автор:Г. Брадистилов, Г. Бояджиев
Издателство:Техника
Страници:96
Корици:Меки
Година:1964
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Операционно смятане - Г. Брадистилов, Г. Бояджиев

Поредица: "Малка математическа библиотека".

СЪДЪРЖАНИЕ
I лава 1 Преобразуване на Лаплас
§ 1. Преобразувана функция
§ 2. Две основни свойства на преобразуваната функция . . .
§ 3. Обратно преобразуване
§ 4. Свойства на решението на интегралното уравнение на Лаплас 
§ 5. Намиране оргинала, когато образът е рационална дроб . . 
§ 6. Задачи
Глава II
Теореми и правила на операционното смятане
§ 1. Теореми
§ 2. Разложение по отрицателните степени на s 25
Връзка между образа при .5-26 при t—>-0 и t—юо
§ 4. Спомагателни формули 27
§ Ь. Задачи 29
Глава 111
Приложение на операционното смятане в математиката
§ 1. Обикновени линейни диференциални уравнения с постоянни коефициенти 30'
§ 2. Системи линейни диференциални уравнения с постоянни коефициенти ... 35
§ 3. Линейни диференциални уравнения с променливи коефициенти . 37
§ 4. Частни диференциални уравнения 40
§ 5. Интегрални уравнения . 43
§ 6. Приложение на операционното смятане за пресмятане на някои определени интеграли   . 48
§ 7. Приложение на операционното смятане в изследване на функции 49 § 8. Задачи 52
Глава IV
Някои приложения в електротехниката
§ 1. Изследване на електрически вериги
§ 2. Безкрайно дълга линия без загуои . . .
§ 3. Специални форми на теоремата за свиване
§ 4. Импулсна функция
Глава V
Формули за обръщане на Риман — Мелин
§ 1. Лема на Жордан 69
§ 2. Формули на Риман — Мелин 72
§ 3. Теорема за разложението . . . • 80
§ 4. Включване на постоянно напрежение в безкрайно дълга линия, която обладава съпротивление и капацитет 82
Таблица за Лапласовото преобразуване .... 87

1-бз-Операционно-смятане
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.