Ръководство за решаване на задачи по математика. Том 1: Аритметика. Алгебра. Тригонометрия

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  8-3-2019
  •  146

Автор:Константин Петров
Издателство:Просвета
Страници:680
Корици:Меки
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Лошо
Ръководство за решаване на задачи по математика. Том 1: Аритметика. Алгебра. Тригонометрия - Константин Петров

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор към трето основно преработено издание .... 5
Из предговора към първото издание .... 7
Дял първи АРИТМЕТИКА
Задачи от делимост на числа . 9
Някои диофантови уравнения 26
Някои други типове аритметични задачи 31
Дял втори АЛГЕБРА
Рационално число 35
Абсолютна стойност на рационално число 43
Формули за съкратено умножение . . . 53
Разлагане многочлени на множители 62
Тъждествени преобразувания на изрази 74
Линейно уравнение с едно неизвестно " 96
Лиейно неравенство с едно неизвестно . . 122
Линейна функция 133
Система уравнения от първа степен с две и три неизвестни 151
Радикал. Ирационален израз 171
Квадратно уравнение 205
Квадратна функция , 255
Неравенство от втора степен с едно неизвестно 273
Биквадратно уравнение 297
Ирационално уравнение 303
Ирационално неравенство 318
Някои общи задачи, решими с използуване на квадратно уравнение 325
Система уравнения от втора и по-висока степен с две и три
неизвестни 333
Математическа индукция 359
Безкрайна числова редица 374
ф- Аритметична прогресия ....385
Геометрична прогресия 398
Показателна функция 412
Показателно неравенство. Показателно уравнение 420
логаритмична функция 430
Логаритмично неравенство. Логаритмично уравнение 445
Функция' • . . 464
Съединения без повторения 548
Пютонов бином , 554
Еквивалентност на уравнения, неравенства и системи уравнения 564
Дял трети ТРИГОНОМЕТРИЯ
Гониометрия 581
Тригонометрично уравнение 606
Тригонометрично неравенство 631
Някои приложения на тригЬпометрията в иланимегрията и стсреометрията 640
Комплексно число 668
Литература 676

Без подчертавания в текста, разлепени страни, но налични. безпроблемна книга за ползване.

Ръководство-за-решаване-на-задачи-по-математика-Том-1-Аритметика-Алгебра-Тригонометрия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.