Ръководство за решаване на задачи по математика. Част 2: Планиметрия

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  8-3-2019
  •  111

Автор:Константин Петров
Издателство:Просвета
Страници:359
Корици:Меки
Година:1984
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Лошо
Ръководство за решаване на задачи по математика. Част 2: Планиметрия - Константин Петров

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 3
§ 1. Зависимости между отсечки в тригъгълника 5
Зависимости между отсечки в правоъгълния триъгълник 5
Косинусова теорема ... 39
Формули за ъглополовящата на триъгълника 46
Формула на Онлер .за разстоянието между центровете на описаната и
вписаната окръжност за триъгълннка 60
Формули за медианата на триъгълника 61
Теорема на Стюарт 74
Теорема на Лайбниц . 77
Синусова теорема . . . ' 82
Формули за височината на триъгълника ... д4
§ 2. Зависимости между отсечки в окръжността .... 100
Зависимости между отсечки в триъгълника, изведени с помощта на зависимости между отсечки в окръжността ........... . . 105
Приложения на зависимости между отсечки в окръжността 109
§ 3. Алгебричен метод за решаване на задачи за построение . . . * 114
Златно сечение 116
Построяване на равнобедрен и на правоъгълен триъгълник .... , 129
Построяване на триъгълник 125
Построяване на четириъгълник. Построяване на правилен десетоъгълник
и на правилен петоъгълник 120
Построяване на окръжност. Аполониеви задачи 133
§ 4. Приложение на тригонометрията за решаване на задачи за по¬строение 139
Построяване на триъгълник и на четириъгълник 142
§ 5. Лице на правоъгълник. Лице на квадрат 148
Питагорова теорема - 148
Лице на правоъгълник . 154
Лице на квадрат 156
Лице на вписан квадрат и на вписан правоъгълник 159
Екстремални задачи - 162
Задачи за построение 167
§ 6. Лиие на триъгълник 167
Извеждане на някои формули . . * 167
chc
Приложения на формулата S = ^ .> 177
Приложения на формулата S = ^ 189
Отношение на лицата на два подобни триъгълника 197
Приложения на формулите 5 = pr, S = (р—а) га,
abc , а т
5 = 4“^-’ S=p(p-a) tg-ğ-, Ѕ=(>-а> (/>-*) cotg-ğ-
и S=p* tg tg tş 2^ 203
Приложения на Херс новата формула 206
Лице на равностранен триъгълник 213
Лице на триъгълник и негова ъглополовяща ... 228
Лице на триъгълник и негова височина 241
Лице на триъгълник и негова медиана . . , 251
Лице на правоъгълен триъгълник 262
Лице на равнобедрен триъгълник 289
Задачи за построение 300
Общи задачи 304
§ 7. Лице на четириъгълник. Лице на многоъгълник 312
Лице на успоредник 312
Лице на трапец - . 324
Лице на четириъгълник. Лиц г па многоъгълник 342
§ 8. Дължина на окръжност. Лице на крьг 350

Константин Петров
РЪКОВОДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА. ПЛАНИМЕТРИЯ, 4.II
Рецензента: Иван Киркоров Иванов, Георги Тодоров Ганчев,
Георги Илиев доларов Реда. тор Мария Благоева Художник на корицата Елена Пъдарева Художник-редактор Красимира К°цева Технически редактор Донка Бинева Коректор Савка Кръстева
9534122511
Българска. Издание IV оси. прер. Дадена за набор па 30.VIH. 1984г.Подписана за пе* чат па 15-XI. 1981 г. Излязла от печатна 24.XII. 1984г. Фоомат 60x84/16 Печ. коли 22,50. Изд. коли 20,99. УИК 22,29. Тираж 80000+105. Поръчка №1921. Цена 1,62 лв.
Държзвно издателство ,,Народна просвета"— София Държавна печатница „Васил Александров“—Враца

Без подчертавания в текста, разлепени страни, но налични. безпроблемна книга за ползване.

01-Ръководство-за-решаване-на-задачи-по-математика-Част-2-Планиметрия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.