Конкурсни задачи по математика 1951-1980

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  8-3-2019
  •  131

Автор:Георги Паскалев
Издателство:Столичен съвет за Народна просвета
Страници:487
Корици:Меки
Година:1984
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 215 Състояние: Мн. Добро
Конкурсни задачи по математика 1951-1980 (За служебно ползване) - Георги Паскалев

Столичен съвет за Народна просвета: Център за следдипломна квалификация и усъвършенствуване на учителите.

ПРEДГOВOP
Предложеният на вниманието на кандидат студентите, които ще полагат приемен изпит по математика, сборник от конкурсни задачи съдържа всички теми и варианти за приемните изпити по математика в гражданските и военните висши учебни заведения у нас от 1951г. до 1980г. включително. Накрая са дадени и няколко теми от приемните изпит. по математика в учителските институти и полувисшия институт по съобщенията " A. Cтоянов".

След 1953 и 1957г. нямаше конкурсен изпит по математика. За 1959,1961,1962,1963 и 1970 г. са дадени темите sa кандидат студентите За чужбина. Допълнителните конкурси са провеждани когато от редовния конкурс не се е набирал необходимия брой студенти или sa определени групи младежи, които не са се явявали на първия конкурс.

някои години за ВНВВУ "Г. Бенковски" - Плевен, са давани по две теми Зa летци и техници. Темите sa приемните изпити във ВНВВУ "Г. Димитров" - Шумен и ВНВУ "Н. Вапцаров" - Варна обикновено са същите както тези съответно във ВНВУ"В. Левски" - В.Търново и ВНВВУ-Т. Бенковски" - Плевен. Различните варианти в последните години не се различават съществено от съответната конкурсна тема и затова не са дадени в сборника. В случаите, когато някоя задача се повтаря, тя е означена със стария си номер.

Сборникът съдържа 4S2 задачи, като първите 346 са решени,  останалите са придружени с отговор. За отделни видове задачи са дадени методични правил? sa решаването им при първата подред задача от съответния вид. Доказателствата на болшинството от дадените правила не са дадени. Редица основни формули и правила, като например а2 - в2 * /а + в//а - в/, s/rrÎZ+ces «=1, s/r?/&?-c/¿= coso¿^

формулите sa корените на квадратното уравнение, се използуват без да са специално указани. След темата за висшите технически учебни заведения през 1979г. са дадени указанията за оценяване на задачите, sa да се подучи представа по този важен за кандидат-студентите въпрос.

Cъдържащите се в сборника методични указания и правила не са изнесени отделно в началото. Tози недостатък се дължи на обстоятелството, че сборникът беше предаден от автора след първо писане, включително краткият срок за написването на сборника бе наложен от нуждата той да бъде използван в подготовката за приемните напити по математика през 1981г. Вез съмнение това е дало отражение върху качествата му. Авторът ще бъде благодарен на всеки, който му изпрати бележки за забелязани грешки и недостатъци и особено за посочване по рационални решения на някои задачи.
Cофия, май, 1981г.

Проф. Гeoрги Паскaлeв

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. 

1-бз-Конкурсни-задачи-по-математика-1951-1980


Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.