Сборник от задачи по математика за кандидат-студенти

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  8-3-2019
  •  203

Автор:Б. Петканчин Сп. Манолов, Н. Мартинов, К. Петров
Издателство:Наука и изкуство
Страници:550
Корици:Меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Добро
Сборник от задачи по математика за кандидат-студенти. Четвърто издание - Боян Петканчин Спас Манолов, Никола Мартинов, Костадин Петров

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици.

СЪДЪРЖАНИЕ
Част първа
АЛГЕБРА
g
§ 1. Преобразуване на рационални изрази
§ 2. Преобразуване на ирадионални изрази
§ 3. Преобразуване на тригонометрични и други изрази
§ 4. Линейни уравнения . . .
§ 5. Уравнения от втора и по-висока степен
§ 6. Ирадионални уравнения
§ 7. Тригонометрични и някои други уравнения
§ 8. Линейни системи от уравнения
§ 9. Някои алгебрични системи от по-висока степен
§ 10. Някои неравенства и приложението им
§ 11. Алгебрични и други неравенства
§ 12. Аритметични и геометрични прогресии *
§ 13. Безкрайни геометрични прогресии
§ 14. Комплексни числа .
§ 15. Функции. Основни определения и свойства îou
§ 16. Безкрайни числови редици и граници на редици 1о4
§ 17. Граници и непрекъснатост на функции • .
§ 18. Производни на функции и някои приложения
Част втора ПЛАНИМЕТРИЯ
§ 19. Разположение на точките и правите в равнината. Равенства и неравенства между отсечки и ъгли. Еднакви фигури. Успоредни прави ... .... 204
§ 20. Окръжност. Геометрични места 216
§ 21. Геометрични построения с линийка и пергел. Метод на геометричните места за решаване на задачи за построение 222
§ 22. Успоредно пренасяне, въртене и симетрия ; приложения на еднак
востите при решаване на задачи за построение   . 231
§ 23. Измерване на отсечки; пропорционални отсечки   . 253
§ 24. Централна и обща подобност 258
§ 25. Метод на подобието за решаване на задачи за построение . . 265 § 26. Метрични зависимости между отсечки, свързани с триъгълника 
или окръжността 270
§ 27. Алгебричен метод за решаване на задачи за построение .... 282
§ 28. Лица на равнинни фигури 290
§ 29. Дължина на окръжност и на дъга от окръжност. Лице на кръг 
и на части от кръг 310
§ 30. Особени свойства на триъгълника и многоъгълника 318
§ 31. Геометрични построения само с линийка и само с пергел . . , 334
Част трета СТЕРЕОМЕТРИЯ
§ 32. Взаимни положения на точки, прави и равнини . 339
§ 33. Задачи за построение върху взаимни положения на точки, прави
и равнини . . . » - .... 344
§ 34. Перпендикулярност в пространството. Многостенни ъгли . . . 353
§ 35. Многостен. Призма. Пирамида » 367
§ 36. Цилиндър и конус ...... 409
§ 37. Сфера 413
§ 38. Общи задачи ......... 425
Част четвърта ТРИГОНОМЕТРИЯ
§ 39. Зависимост между елементите на триъгълника с участие на 
тригонометричните функции на ъглите му 451
§ 40. Решаване на триъгълник * . . 475
§41. Приложение на тригонометрията за решаване на задачи от пла
ниметрията и стереометрията 488
Литература 547

1-Сборник-от-задачи-по-математика-за-кандидат-студенти

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.