Сборник от задачи по аналитична геометрия

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-3-2019
  •  146

ПРОДАДЕНА

Автор:А. Гьонов, Н. Стоев
Издателство:Наука и изкуство
Страници:457
Корици:Твърди
Година:1963
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 210 Състояние: Мн. Добро
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 1
Глава първа
Векторна алгебра и координатни системи
1. Отсечки и ъгли 3
II. Афинни операции с векторите 8
1. Координатни системи и координати на вектори и точки 31
2. Метрични операции с векторите 40
3. Смяна на координатните системи ' . , . . 68
Глававтора Уравнения на права и равнина
1. Уравнения на права в равнината 100
2. Уравнения на равнина и права в пространството 136
Глава трета
Хомогенни координати и безкрайни елементи
Хомогенни координати на точки, прави и равнини. Безкрайни точки на прави, без¬крайни прави на равнини 174
Глава четвърта
Аналитично представяне на кривите и повърхнините. Комплексни елементи
1. Аналитично представяне на равнини и пространствени криви линии и повърхнини, окръжност, снопове окръжности, инверсия в равнината, цилиндрични,
конични, ротационни и други повърхнини 184
2. Комплексни елементи 254
Глава пета
Двойно отношение, хармонични групи и проективни координатни системи
I. Двойно отношение и хармонични групи 269
1. Проектибни координатни системни проективни координати . . 282
Глава шеста
Криви линии и повърхнини от втора степен
1. Проективни свойства на кривите линии от втора степен. Пресечни точки с права,
тангента, полюс и поляра, проективни канонични уравнения на кривите . . 305
2. Проективни свойства на повърхнините от втора степен. Прободни точки с права, общи точки с равнинина, допирателна равнина, полюс и полярна равнина, дегенеровани повърхнини 336
3. Афинни свойства на кривите линии от втора степен. Афинна класификация на
кривите, център, асимптоти, диаметри, афинни канонични уравнения .... 347
4. Афинни свойства на повърхнините от втора степен. Афинна класификация на
повърхнините от втора степен, център, асимптотичен конус, диаметрални рав¬нини и диаметри 377
V. Метрични свойства на кривите линии от втора степен. Главни направления на кривите линии, оси, върхове, фокуси, директриси и метрични канонични урав¬нения 389
VI. Метрични свойства на повърхнините от втора степен. Главни направления, главни равнини, метрични канонични уравнения, омбилични точки и кръгови сечения 420
Глава седма
Примери на проективности в едноизмерими и двуизмерими фигури
Допълване на проективности, инволюция, двойни елементи и др 446
Използувана литература 458

Без следи от употреба.

1-Сборник-от-задачи-по-аналитична-геометрия
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.