Библиография на българската математика 1944-1966

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-3-2019
  •  122

Автор:Колектив
Издателство:БАН
Страници:237
Корици:Меки
Година:1967
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Съставили: С. Бутлева, Й. Първанова, А. Стоянова, Е. Фурнаджиева
Редактор Дииитр Вачов

Compiled by
S. Butiévá J. Pårvanova A. Stojanova E. Furnadžieva
Under the Direction of D. Vačov

***
СЪДъРЖАНИЕ

                                                                                             стр.
Обяснителна бележка
Основи на математиката. Математическа логика ............3
Алгебра. Теория на числата ................................................5
Анализ ........................................................................................18
Диференциални уравнения ......................................................50
Геометрия. Топология ............................................................77
Изчислителна математика. Крайни автомати ....................97
Теория на вероятностите. Математическа статистика.. 111
Механика .......................................... 120
Математическа физика .............................. 168
Обща и приложна математика ........................ 185
Съкращения на заглавията на периодичните издания .... 214
Показалец на имената на авторите .................... 229

***
Обяснителна бележка
Библиографията обхваща научните трудове на българските математици, отпечатани в страната и в чужбина от септември 1944- ДО декември 1966 г. Тя е част от едно цялостно хронологично библиографско проучване на нашата математическа литература, продиктувано от необходимостта да се представят достиженията на българските учени пред специалистите в България и в други страни.

Математическите трудове - книги, статии,доклади, дисертации - са посочени във всичките им публикации. Българските материали бяха подбрани от регистрационните издания на нашата национална библиография: "Летопис на периодичния печат", "Български книгопис", "Библиография на българската библиография" и при работа de visu. Чуждестранните публикации на българските математици бяха издирени чрез големите рефератни издания на СССР, САЩ и Франция, които разработват преобладаващата част от световната математическа периодика. В помощ на издирването бяха и някои автори, които представиха списъци на трудовете си и допринесоха за разкриването предимно на неразработените аналитично материали .

Библиографията отразява основните изследвания в математиката, а също и приложението й в сродни дисциплини. От тях са отбрани само материалите, които се отнасят до развитието на математическия апарат във физиката, геодезията, икономиката и други науки. Не са отразени биографии, материали по методика на обучението и обзорни статии и доклади .

При систематизацията стремежът е бил събраните трудове да се представят прегледно, в най-сбита форма, групирани в основните клонете на математическата наука, като всеки дял съответно обхваща следните въпроси ...

бз. Библиография-на-българската-математика-1944-1966Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.