Mатематически термини

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-3-2019
  •  121

Автор:Н. В. Александрова
Издателство:Наука и изкуство
Страници:168
Корици:Меки
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Отлично
Математически термини: Справочник - Н. В. Александрова

ПРЕДГОВОР
Идеята за тази книга възникна, когато стана ясно, че сведенията за произхода на математическите термини и означения никъде не са събрани, а са разпръснати в огромен брой статии и книги, в предговори, забележки и бележки под линия. Единственото, което успях да открия сред написаното специално на тази тема, са няколко страници в списанието „Математика в школе“ от 1941 г. (авторът е Н. И. Шевченко), брошурата на В. В. Никишов „Словник похождения математјчних термпив“ [82] и книгата на Ch. Miigler „Dictionaire historique de la terminologie géométrique des grecs“ [170]. В първите две работи е поместен само преводът на някои математически термини от латински и гръцки на руски (украински) език, а в третата е даден преводът на гръцките термини на основните европейски езици и е обяснено в какъв смисъл е употребяван всеки термин. С означенията положението е по-добро, но двутомната „История на математическите означения“ на Кеджори [151] е труднодостъпна.

Авторът имаше желание да събере следните сведения за математическите понятия: кой и кога е въвел понятието, дефиницията и т. н.; как се е наричало то първоначално, кога възниква съвременният термин и кой го е предложил; какво означава той в буквален превод; кой е въвел означението (ако има такова). За съжаление за някои термини тази програма не е изпълнена докрай.

В настоящия справочник не са дадени дефинициите на математическите понятия. В случаите, когато терминът се употребява с различни значения, често се излагат произходът на понятието и употребата на термина само в единния смисъл.

Ще отбележим, че в случаите, когато съществуват различни мнения по историята на термина или възникването на означението, обикновено се дава най-близкото до възгледите на автора, но в препратките към Литературата се посочват и източниците, където са изложени и други възгледи.

При цитирането на първо място е посочен номерът на книгата в списъка на цитираната литература; ако изданието има няколко тома или книги, номерът им е поставен в скоби, а после следват страниците.

Сведения за имената и годините на раждането и смъртта на учените читателят ще намери в именния указател. В основния текст са дадени само техните фамилии, а инициалите се споменават само когато липсата им може да доведе до недоразумение.

Авторът изказва своята искрена признателност на P. С. Гутер и Л. Я. Цлаф, чиито многобройни съвети и ценни забележки помогнаха много за подобряването на тази книга.

Н. В. Александрова

***
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор                      5

Речник на математическите терминиабсолют (7) - афинност (14), база (14) - брахистохрона (16), вариация (17) — вронскиан (20), гама-функция (20) - група (27), дедукция (28) — дроб (33), е (35) - епициклоида (36), жорданова крива (37), закон за големите числа (37) — закон на Гаус (38), i (39) - итерация (50), кардиоида (50) — кълбо (67), лема (67) - логаритъм, интегрален (71), мажоранта (71) - мярка на множество (79), набла (80) - нула (83), обвивка (83) - охлюв на Паскал (87), пантограф (87) — псевдосфера (105), равенство (106) - ротор (114), свързаност на пространство (114) - сфера (122), таблица (122) - тъждество (129), умаляемо (129) — успоредност (134), факториел (134) — функция, хармонична (142), характеристика (142) — хорда (144), център (144) — цифра, числа, алгебрични (147) — член (150), шум, бял (150), ъгъл — ъгъл на паралелност (150), явление на Гибс (151) — якобиан 151).

Литература . . . 152 Именен указател 157


***
Предлаганата книга съдържа подробни сведения за най-често срещаните математически термини и означения, събрани от многобройни статии и книги. Тук читателят може да намери от кого и кога е въведен съответният термин, как се е наричал той при възникването си, какъв е буквалният му превод, най-обща история на термина и означението му.

Такъв справочник се издава за първи път у нас и представлява интерес за всички математици, а също и за физици, инженери, икономисти, студенти, учители и ученици поради интензивното математизиране на всички науки и навлизането на математическата терминология във всекидневния език.
I

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВЫСШАЯ ШКОЛА“,1978

Николай Сашов Божинов, превод, 1984, 1989 с/о Jusautor, Sofia

Мндеке 51

о1-Mатематически-термини
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.