Лексикон: Математика

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  5-3-2019
  •  170

Автор:Сборник
Издателство:Абагар
Страници:306
Корици:Меки
Година:1995
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Съставители: Георги Симитчиев, Георги Чобанов, Иван Чобанов

Здраво книжно тяло, без забележки в текста, незначително позахабени корици.

Трима [научни] работници работили пет месеца и не свършили никаква работа. За колко време четирима [научни] работници ще свършат двойно повече работа?

Марк Твен
Pro domo sua

Съставянето на речник е компилативна работа, а снабдяването на речник с предговор е, меко казано, претенциозно. Ако все пак пиша тези няколко встъпителни думи, то за това има съществени причини.

Това е първият речник на математически термини на български език. Математическата ни литература (или поне онова, което заслужава това име) винаги е била на границата на екзистенц-минимума, а противоречията на прехода задълбочиха проблема до кризисна ситуация. Икономическата констелация на страната превръща издаването на лексикон по математика в значителен финансов риск, чието поемане от страна на издателска къща Абагар Холдинг е заслужаващ най-висока оценка жест към българската култура.

Не съществува официално утвърдена българска математическа терминология, а терминологичната ни традиция е в процес на създаване. Езикът на първото поколение български математици-изследователи, появили се около Първата световна война, днес изглежда архаичен. Ето защо, отговорността на съставителите на този лексикон е, в това отношение, значителна.

Блажените времена, когато математиката беше интелектуален разкош, отминаха безвъзвратно. От съзерцателни спекулации на непоправими ексцентрици, тя се превърна в купон за хляб на множество, поне на пръв поглед нормални, индивиди.
След Нютон и Лайбниц изкуството стана професия - да не кажем се профанира - и днес е по-лесно да се намери добър математик, отколкото добър обущар. Понастоящем, пряко или косвено, агенти и консуматори на математиката станаха огромни човешки маси, а конкурсните изпити по този предмет за учебни заведения от най-различни нива и профили създават социални напрежения, граничещи с масови психози. Различни фактори -не на последно място учебните планове, учебните програми и учебните ръководства по тази дисциплина, нерядко колпортаж-ни - доведоха до ситуация, която може да направи наложително издаването на Математика за даровити учители и дори на Математика за талантливи родители (без да се изключват баби и дядовци).

Какво може да се научи от един математически тълковен речник? Във всеки случай, не математика. Правопис не се учи от правописен речник - правопис се учи с писане. Математика не се учи с четене - математика се учи със смятане; или, по-точно с решаване, доказване, откриване. Ролята на един речник е пасивна. Но и ролята на всяко друго справочно ръководство е пасивна; пасивна е дори ролята на един учебник. Активна е единствено ролята на самия учащ се. Ако едно магаре не иска да пие вода, от седем кладенеца да му докарате, все тая. Така че ролята на един математически речник не бива да се надценява. Но не бива и да се подценява. От един математически речник все пак може да се научи нещо. Какво точно? Рецепта за това няма. Това е във висша степен индивидуално. Но минималното, което непосветеният може да научи за математическия език, е неговата необятност. Казва се, че един нов език е един нов свят. Светът, дверите към който математическият език разкрива, има космични измерения. Янош Бойяй, съоткривателят на неевклидовата геометрия, писал на баща си: “От нищо създавам един нов свят.” Това е бил един от световете на математиката.

Когато, в началото на годината, Абагар Холдинг се обърна към нас с предложение да съставим Лексикон Математика и ние се съгласихме, си поставихме няколко цели.

Първо, да напишем книга за Auditorium Maximum, сиреч, за възможно най-широка читателска аудитория: за ученици и техните учители и родители, за студенти от природонаучните, инженерните и икономическите факултети на висшите учебни заведения, за работещи в изчислителни и информационни центрове, за дипломирани математици, физици, химици и инженери от различни профили, и не на последно място за любознателни читатели от широк социален спектър.

Второ, да се ограничим в рамките на приемлив обем.

Трето, не само да се придържаме към, а и да пропагандираме, традиционната математическа терминология.

Четвърто, да включим основния терминологичен и символичен фонд на класическите дялове на математиката.

Пето, да формулираме строго всички необходими дефиниции.

Шесто, да дадем, с надлежна пестеливост, минимални сведения за основни свойства на съответните математически понятия.

Седмо, да свържем, с помощта и на препратки и курсиви, отделните части на речника в едно органично цяло.

Осмо, да снабдим термините с елементарни етимологически и исторически сведения.

И девето, да посочим поне точните имена, основни хронологични данни и областите на дейност на главните фигури в историята на математиката.

Доколко тези, не винаги съвместими, изисквания, за близо 4000 термина са удовлетворени върху около 300 страници, е преценка, за която окончателната дума има читателят.

При литературни произведения от този род грешките и опущенията, понякога твърде досадни, са неизбежни. Пък и, ако е вярно, че един речник е нашето невежество, подредено в азбучен ред, то това важи за авторите в не по-малка степен, отколкото за читателите. Предварително изказваме благодарността си за евентуалните (основателни) критики, корекции и препоръки, които ще вземем пред вид в бъдеще. Никой не знае недостатъците на книгата по-добре от самите автори. За съжаление, 
 кратките срокове за подготовка попречиха съдържанието на някои (предимно геометрични) термини да бъде илюстрирано с надлежни фигури: както гласи римската юридическа формула, impossibilium nulla est obligatio — невъзможното не бива да се вменява в задължение. Ако е живот и здраве, имаме намерение да запълним тази празнина при следващото издание.

За мен е приятен дълг да изкажа благодарност на госпожа Мария Арабаджиева за доверието, отзивчивостта и разбирането, с които тя посрещаше всички предложения на авторите. Без нейната инициативност, енергия и разпоредителност тази книга нямаше да бъде написана.

Известна е стихотворната версия feci quid potui, feciant meliora potentes (направих, което можах; който може, да направи нещо по-добро) на фразата, с която римските консули приключвали отчетните си речи, предавайки на приемниците си своите пълномощия. Не виждам по-уместен от нея финал за встъпителните си думи, освен, може би, lectori benevolo salutem - привет на благосклонния читател.

17 юли 1995 г.
Иван Чобанов

1. Лексикон-Математика


Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.