Пробуждащото се мислене

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  4-3-2019
  •  113

Автор:Фридхарт Кликс
Издателство:Наука и изкуство
Страници:344
Корици:Меки
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 215 Състояние: Добро
Поредица "Съвременна чуждестранна психология"

СЪДЪРЖАНИЕ
ДИАЛОГ ЗА ГЕНЕЗИСА НА ЧОВЕШКИЯ РАЗУМ
ПРЕДГОВОР . 23
ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ İ&
Част 1
ОТНОСНО БИОЛОГИЧЕСКИЯ ПРОИЗХОД И ЗАПОЧВАЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ДЕТЕРМИНАЦИЯ НА ЧОВЕШКАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 3]
1.1. Принципи на действие и следи на очовечаването 34
1.2. Елементарни механизми на еволюцията 34
1.3. По пътя на очовечаването (антропогенеза) •. . . 37
1.4. От първобитния човек към Homo sapiens — етапи на развитие 54
1.6.1. Инстинктивната регулация на поведението и ученето — изход-
на основа на еволюцията на когнитивните процеси 71
1.6.2. За оптималността на инстинктивните образци на поведение 71.
1.6.3. За еволюционното значение на елементарните процеси на учене 81
1.6.3. Комуникация и познание при регулиране на поведението на /животните 95
1.6.4. Вродени и придобити ,комуникативни умения 96
1.7.1. Преимущества на комуникацията 105
1.7.2. Образуване на. понятия в предчовешкия стадий на развитие 113
1.7.3. Знаци за понятия: възможности и граници на звукообразуването при приматите ¡19
3.Î.4. За възникващото взаимодействие между доречевото мислене и комуникативните процеси 12'6
ЗЛ.5. Оценъчната функция на дълбоките структури на мозъка — мотизационна основа на когнитивните и комуникативните процеси 135

Ч а с т II
ОБЩЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ, ФОРМИ НА ПРОЯВА И ПРИНЦИПИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ИНТЕЛЕКТ
2.1. Разделение на труда, кооперация и познание 155
2.2. Простотата като критерий за качество на мисловните процеси 155
1.4. 1 лни при.илпи за повишаване на когнитивните умения в прехода от животно към човек ... . 157
1.6.4. Пътни. резултати от разделението на труда: от. хомо еректус през неандерталеца към днешния, кроманьонски/човек ... . 161.
1.6.5. От хомо еректус към неандерталеца — първа стъг/ка по пътя към
общественото разделение на труда 161
1.6.6. От неандерталеца към кроманьонския човек—втора стъпкало пътя към общественото разделяне на труда 164
1.6.7. Кроманьонският човек — третата стъпка по пътя на общественото разделение на труда 169
1.7.4. Архаическо мислене 180
1.7.5. Свойства, условия и начин на функциониране на архаичното мислене 182
1.7.6. Несигурността на решенията като мотивацирнна основа за образуване на по-продуктивни мисловни форми 186
1.7.7. Когнитивно проникване във възприемания свят и образуване на първични понятия 188
1.7.8. Понятийно познание и вземане на решения в архаичните систе¬ми за обозначаване 190
1.7.9. Заключения и обобщения: наченки на когнитивното проникване в света на явленията 193
2.3. Архаична регулация на социалните отношения 199
2.2.1. Нови форми на социални отношения при преминаването към ранните градове държави 212
4.3.1. Мотиви и етапи при възникване на писмеността 221
4.3.2. Ролята на социалните фактори за възникването на писмеността 221
4.3.3. Когнитивни предпоставки за възникване на азбуката . . . . 224
4.4.1. Необходимост от преброяване и пресмятане на събитията, решение и планове за действие: история на възникването на поня¬тията за числа, за изчислителните операции и математическото мислене 243
4.4.2. Възприемане на количества и възникване на когнитивни сред¬ства за тяхното представяне 243
4.5. Исторически условия за създаване на понятия за числа и чис¬лови системи 243
4.6. От нагледната характеристика на множествата към понятието
за число 247
4.7. Числа и когнитивни операции: изчисляването като необходи¬мост, реалност и проблем 256
4.4.3. Египетските писари: мислене в смятането. . . . 259
4.4.4. Шумери и вавилонци: азбучна числова система с невероятна изразност 266
7.0. Универсалност и липса на противоречия в мисленето: познанието като предмет и цел в мисловността н^ гърците 275
4.5.1. Може ли да се говори за специфика на гръцкото мислене? . . . 275
4.5.2. Културно-географски и социални условия — фактори за формирането на мисленето на древните гърци 277
4.5.3. Гръцки числа и гръцки изчисления 286
4.5.4. Откриване на единен принцип за решаване на проблеми . . . 293
4.5.5. Познание чрез умозаключение: Аристотелова систематика на познавателните структури и на правилата за непротиворечивото им свързване 298
5.1. Пътят от словото към понятието — основа на научното мислене 29S
1.5. Познание за инвариантите в човешкото мислене 301
1.6. Извличане на ново познание от наличното знание 304
8.0. Творчеството като биологичен, социален и индивидуално-психологически феномен 309
8.1. Исторически примери за творчески достижения 309
1.6.5. Творчество в еволюцията 310
1.6.6. Творчество и обществени явления 313
8.2. Индивидуални творчески процеси 315
1.6.8. Нагледи и понятия: мислене в образи и в логически структури 316
1.6.9. Взаимодействието между нагледното и логическото мислене като възможен източник на духовкото творчество 320
1.7.10. Език и абстрактно мислене 325
8.4. Двуликият Янус на абстрахирането: във или покрай реалността 329 8.5. Интелигентно мислене 333
БИБЛИОГРАФИЯ 337


ФРИДХАРТ КЛИКС~ ПРОЕУЖДАЩОТО СЕ МИСЛЕНЕ ГДР (немска)
Първо издание
Преводач НЕВЯНА ЦАРЕВА Рецензент ДОНЧО ГРАДЕВ Редактор ДИМИТЪР ДЯНКОВ Художник БОЖИДАР ИКОНОМОВ Художествен редактор ЛИЛИ РАДЕВА Технически редактор ВАСИЛКА СТЕФАНОВА-СТОЯНОВА Коректор ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА
.Дадена за набор на 9. I. 1986 г. Подписана за печат на 19. IX. 1986 г. Излязла от печат .през октомври 1986 г. Печатни коли 22,50 Издателски коли 20,99 Условно издателски коли 23,17 Издателски Ns 28749 Формат 60/84/16 
КОД 02/9531222511/0436—9—86
ДИ »Наука и изкуство“ — София ДП Деорги Димитров" — Ямбол

1-Модел-за-личност

Категория › Психология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.